Frânceşti


 

             Galerie foto

            Frânceşti (Mănăstirea Dintr-un lemn, jud. Vâlcea). Ansamblu monastic apărut cândva în pe la mijlocul secolului al XVII-lea, cu ctitori disputaţi între domnitorul Matei Basarab şi boierul Preda Brâncoveanu. Ultimul este contestat de cercetările de ultimă oră.

În jurul bisericii s-a dezvoltat o primă incintă (neînchisă spre sud?), la care s-a adăugat apoi o a doua, către est, aparţinătoare, probabil, lui Ştefan Cantacuzino. Elementele de fortificare sunt relative, compuse fiind şi din curtine libere şi două turnuri de poartă.

 

Bibliografie: Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din Ţara Românească în secolele XIV-XVIII. Bucureşti, 2000, p. 250-252.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţara Românească