Adoni


        

        Adoni (jud. Bihor). Fortificaţie din a doua jumătate a sec. XV de nobilii locali. În sec. XVI aparţine familiei Vetés, apoi la Bathoreşti şi la generalui de haiduci Andrei Nagy. O aminteşte cronica lui Szalárdi. Nu se cunosc împrejurările în care a dispărut. Pe teren nu se mai disting decât denivelări neregulate, cu urme de cărămizi (Karczag Á., Szabó T., Erdélyi, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012, p. 177-178).

 

 

Transilvania