Baia Mare


 

        Galerie foto

        Baia Mare (jud. Maramureș). Există o diplomă regală din anul 1347, din care rezultă existența unor palisade (?). Orașul a fost înconjurat inițial de valuri și șanțuri, înlocuite, după anul 1469, prin ziduri de piatră. Între 1459-1461 este atestat un castel, apoi ca cetate (Koppány T., A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999, p. 112). Justificarea se face pentru apărarea de atacurile moldovenilor. Același atac avusese loc, se pare, în iunie 1469, când s-a ajuns pân㠄ad Rivulum” (Cronica lui Jan Długosz). Dintr-un act din 7 mai 1472, rezultă că regele a acordat orășenilor drepturi de taxe, în vederea reparării și pavării străzilor stricate din cauza lucrărilor de construcție (Simona Suciu, în Marmatia, 8/1, 2005, p. 313 – fără indicarea sursei).Renovările (?) ar fi fost terminate în anul 1491 (Gh. Csoma, Baia Mare – 600. Baia Mare, 1999, p. 72).
         Pe la 1560 a fost construit (?) un castel de către Melchior Balassa, în partea de sud-est, aproximativ pe locul actualului cimitir romano-catolic. Era întărit cu palisade umplute cu pământ și exterior lipit cu argilă. Un asediu al acestuia a avut loc în 1567, prin trupule lui Ioan Sigismund Zapolya, principe al Transilvaniei, împotrivagarnizoanei habsburgice.
 În 1569 se menționează un castel regal dărâmat, cu resturi de domeniu aparținător, care sunt dăruite. Tot atunci se fac recompensări pentru trecuta asediere a castelului deținut de către Habsburgi. Se menționează valurile și „hágcsók” (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 61, nr. 156; 69, nr. 192). În 1599, se menționeaz㠄Poarta Maghiară”, cu pod ridicător și temniță sub ea, ca și lucrări la săparea șanțurilor (Simona Suciu, în Marmatia, 8/1, 2005, p. 313). În 1600 se menționează bastioane, dar și palisade. În 1605 este menționată Poarta Mică, înspre Baia Sprie, cu turn cu două nivele și glob de tinichea deasupra. În 1614 este menționată Poarta Sătmarului, cu pod ridicător. Erau pietonale porțile Baia Sprie și Podului (1640). Bastionul Mare rotund apare în 1636. În final, sunt atestate bastioanele Mare Rotund (Măcelarilor), de lângă Casa Monetăriei, de deasupra Porții Podului, Bastionul Nou, Dogarilor (1661).
         Cetatea a fost demolată în anii 1672-1673, la ordinul generalului Cobb, dar elemente de-ale ei sunt în funcție încă în timpul răscoalei lui Francisc Rákóczi al II-lea.
 
 

 

 

 

 

Transilvania