Blăjel


           

            Blăjel (jud. Sibiu). Biserica evanghelică a fost descrisă la 1905 ca având o incintă fortificată, la interiorul căreia să aflau căsuțe, zise de alimente. Actualmente, totul a dispărut, numai configurația terenului poate sugera dispoziția unei curtine.

 


 
 

 

 

 

 

Transilvania