Cernatu de Sus


  

Galerie foto

Cernat (Ika, Csonka, Cernatu de Sus, jud. Harghita). Situată pe o înălţime denumită Várbercz, mărginită de două pâraie (Cernat şi Ika). Curtina descrie un oval alungit (200 x 10 m). Ziduri (gr = 1,80 m) de piatră (legată doar cu pământ?) atingeau înălţimi de până la 5,50 m. La fiecare extremă, la interior, au fost construite două turnuri cu pl. circulare, din care s-a conservat doar cel de sud (Ř interior = 3,40 m, gr = 1,90 m), la o înălţime de 13 m. Incinta îmbrăca turnul, închizându-se într-un unghi ascuţit. Interiorul turnului a fost împărţit pe patru nivele. Intrarea se situa la primul etaj, spre nord. Etajul II era boltit. S-a sugerat şi ideea că ultimul etaj ar fi fost adăugat într-o fază ulterioară. Fotografiile publicate indică prezenţa iniţială a unei galerii exterioare, sprijinită pe console de lemn. Al doilea turn a dispărut com­plet. În zona sa a fost probabil aşezată intrarea în cetate. Sondajele arheologice datează din anii 1926 şi 1962 (?) şi au descoperit fragmente ceramice din sec. al XIV-lea (Orbán B., Székelyföld. III, p. 94-96; Al. Ferenczi, în ACMIT, Cluj, 1926-1929, p. 242-246; Idem, în Acta, 2, 1998, p. 202-204; SCIV, 13, nr. 2, 1963, p. 457; Székely Z., în Aluta, 8-9, 1976-1977, p. 62).

Cetate fără atestări documentare. Deşi construită în teritoriul viitorului scaun Kézdi, monumentul are o arhitectură tipică pentru rezidenţele nobiliare.

 

Transilvania