Codlea


Galerie foto

Codlea (Feketehalom, Schwarzburg, jud. Braşov). 1. Ruinele cetăţii sunt situate la 4-5 km de localitate, pe una dintre terasele sudice ale Măgurii, la cota de 980 m. Incinta este alungită de-a lungul unei creste stâncoase, cu dezvoltare axială nord-sud, pe o distanţă de 150-200 m şi o lăţime maximă de circa 30 m. Cotele zidurilor abia se ridică acum de la nivelul solului. Din loc în loc, curtina a fost sprijinită de contraforturi scurte. A avut, se pare, un turn la intrarea dinspre nord. Un zid-scut, cu grosimea de 3 m, închidea, suplimentar, calea de acces. O cis­ternă cilindrică de mari dimensiuni a fost săpată parţial în stâncă (cu Ř de circa 3,40 m şi adâncime de peste 3 m). Interiorul, foarte stâncos, este perforat de câteva amenajări rectangulare, semiadâncite, care au constituit dotările ei funcţionale (locuinţe, depozite, ateliere). Cercetă­rile arheologice din anii 1967-1969 (?) au restituit doar o parte a materialelor, foarte bogate, descoperite acolo. Planimetria cetăţii a fost reanalizată în anul 1992 şi declarată ca diferită de cea din 1929, dar nu a fost publicată (Orbán B., Székelyföld. VI, p. 406-407; W. Horwath, Die Schwarzburg bei Zeiden, în Korrespondenzblatt, 48, nr. 6-8, 1925, p. 69-79; Fl. Costea, Obiecte metalice descoperite în cetatea de pe Măgura Codlei, în Cumidava, 2, 1968, p. 79-89; www.varak.hu – Feketehalom).

Cetate regală menţionată la 1267, dar cu referinţe bogate de la un asediu anterior, petrecut probabil în anul 1265. Uzurpată apoi de la rege, pentru o perioadă care a luat sfârşit la 1331. A fost distrusă de un puternic incendiu, la scurtă vreme după acest moment (posibil la invazia tătară din anul 1345).

 


Galerie foto (13.06.2010)

2. Bis. fortificată. O fortificaţie de lemn şi pământ ar fi existat în jurul bisericii romanice cu hramul Sf. Gheorghe şi Sf. Mihail (W. Horwath, Die Zeidener Kirchenburg, în Kirchliche Blätter, 25, nr. 8, 1933, p. 93-94; Cumidava, 22-24, 1998-2000, p. 375). Nu avem inf. sigure despre acest monument.

 

Transilvania