Felmer


       

            Galerie foto

           Felmer (jud. Brașov). Biserică fortificată înconjurată de o curtină cu plan neregulat. Latura de nord este cea mai bine conservată. Contraforturile interioare pot fi judecate fie drept intervenții tardive, de salvare de la prăbușire (pe la 1800), fie vechi picioare ale drumului de strajă. Spre est, curtina pare să fi făcut un unghi larg, ascuțit, în timp ce pe sud și vest traseele rămân foarte ipotetice. Trei turnuri sigure au existat. Două, cu baze rectangulare, flanchează capetele laturii de nord. Ambele Al treilea, aflat pe sud-est, cu bază poligonală, a fost demolat în sec. XIX pentru a face loc unei școli, nu înainte de a se fi realizat două imagini foarte generale. Posibil ca și turnul-clopotniță al bisericii să și fost racordat curtinei. Primele turnuri pot fi legate de o fază mai timpurie.

La rândul ei, cel puțin sanctuarul bisericii a fost supraînălțat în jurul anului 1494 și probabil dotată cu elemente de apărare. Acelea au fost lichidate la refacerile din sec. XIX. S-au păstrat contraforturi și pe nordul navei, fără să cunoaștem dacă ele deserviseră vreo mașiculație sau galerie de apărare. Localitatea a fost grav distrusă în 1658, fără să cunoaștem dacă fortificația a avut vreun rol în eveniment.

 

 

 

 

 

 

 

Transilvania