Felnac


       

              Galerie foto

            

Felnac (jud. Arad). Ruine se păstrează în apropierea comunei, pe un mic dâmb, acoperit cu vegetație deasă, aflat pe malul stâng al Mureșului. Acum râul descrie o buclă puternică și nu este exclus ca inițial, fortificația să fi fost situată într-o insulă. Actualmente, la fața locului se distinge un zid mai lung, aproximativ paralel cu albia Mureșului, care măsoară peste 50 de metri lungime. Spre capătul de vest al acestui zid, curtina descria un unghi, spre sud. Este foarte greu de stabilit dacă acolo se afla odinioară vreun turn sau nu. Informația mai veche amintește în acest loc despre o poartă, cu pod mobil. În zidul cel lung sunt urmele a cel puțin două deschideri. Cea dinspre vest a fost boltită cu cărămidă. Zidurile sunt masive, atingând dimensiunea de trei metri. Sunt construite din piatră, doar adăugirile ulterioare s-au făcut cu cărămidă. Nu se mai distinge șanțul de apărare care era semnalat de vechile descrieri.

Se presupune, fără nici un fel de izvoare publicate, că în vremea ocupației turcești a funcționat în interior și o geamie, ale cărei urme nu se pot identifica.

 

Bibliografie: Márki S., Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Arad, 1892, p. 112, 425; Adrian Andrei Rusu, George P. Hurezan, Cetăți medievale din județul Arad. Arad, 1999, p. 50-51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transilvania