Fișer


 

        Galerie foto

        Fișer (jud. Brașov). Biserica parohială a fost prevăzută cu elemente de apărare, după supraînălțarea corului (altarului). Există acolo o galerie și orificii de tragere. Tot biserica este înconjurată de o primă curtină, dezvoltată axial, care conține spre est o jumătate de elipsă, iar spre vest dezvoltare poligonală neregulată. Spre nord, o încălecare de curtină poate sugera vechea poartă de acces, acolo unde s-a amplasat turnul de nord. Nu există argumente pentru interpretarea acestei incinte drept una de fortificație. Rostul ei de îngrăditură de cimitir a fost modificat din secolul al XVI-lea, când au apărut cele două turnuri. Tot atunci și curtina a suferit modificări, pentru că, așa cum se prezintă astăzi, ea se adosează turnurilor, nu le precede. Nu există nici urme ale unui drum de strajă ori de ferestre de tragere. Cel mai important, ca dimensiune și dotare militară, de plan trapezoidal, a fost amplasat riguros la est. Al doilea turn, mai mic și cu bază patrulateră, a apărut la nord. Ambele turnuri au avut doar câte două nivele.

Către sud și vest, curtina a fost dublată de o alta, destul de amplă și tot neregulată, prin care pătrunde și astăzi, dinspre sud, prin cel mai mic turn, destinat și rolului de clopotniță. Cel din urmă a foste restaurat de curând. Remarcabilă este ușa de sud a bisericii, ferecată cu benzi metalice, databilă în secolul al XVII-lea, și posedând un mâner mai vechi, de tradiție gotică, asociat și cu mecanismul de închidere. Ea ne ajută să înțelegem că fortificațiile exterioare bisericii erau privite chiar de către deținătorii ansamblului, ca fiind insuficiente.

 

 

 

 

 

 

Transilvania