Gheorghieni


 

Galerie foto

            Gheorghieni (Both, jud. Harghita). Obiectiv de la est de localitate, pe o culme delimitată de două pâraie (Belchia și Várpatak). Pe nord și sud există pante abrupte care nu au necesitat fortificări artificiale. În est și vest au fost ziduri și șanțuri, dispuse con­centric (una cu 100 de „pași”, cealaltă cu 500 de „pași” diametru). Dar, alte informații (Székely Z.) vor­besc despre o singură incintă de formă ovală (axele de 33 x 18 m), cu ziduri de piatră (grosimea = 1,5 m). La interior, în extrema de est, a fost văzută o movilă cu piatră și mortar. Urmele arheolo­gice rezultate din ultimele periegeze au fost neconcludente. Descoperiri arheologice din anii 2009-2010 au precizat că ar fi vorba despre un turn singuratic, eliptic, cu axele de 11 x 18 m. Intrarea a fost bănuită pe est. Tehnicile de construcție diferite, indică cel puțin două faze majore. S-a propus o datare pentru secolele XV-XVI, căreia i s-a adus precizarea că prima fază ar putea fi de la finele secolului al XIII-lea. S-a mai precizat că nu poate fi vorba decât de o cetate construită în regim privat. Pe vechile ruine, în anul 1933 a fost pusă o capelă, care a încălecat o parte din vechea curtină. (T. Chindea, Monumente istorice din Ciuc. Gheorghieni, 1933, p. 25; Székely Z., în Materiale, 9, 1970, p. 304; Idem, în Aluta, 8-9, 1977, p. 63; Benkő E., în Castrum Bene, 1, 1990, p. 72; Adrian A. Rusu, Castelarea carpatică, p. 550-551; Demjén Andrea, Elózetes beszámoló a Both váránál végzett régészeti kutatásokról, în vol. Tanulmányok a Székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Szrk. Sófalvi A. – Visy Zs. Énlaka – Székelyudvarhely, 2012, p. 149-168).


 Galerie foto

            Gheorghieni, fortificația din jurul bisericii catolice.

            Construcție din interiorul localității, cu o planimetrie neregulată, compusă din opt laturi. Curtinele, măsurate la 3,5 m înălțime, au avut ferestre de tragere, care au fost obturate într-o perioadă mai recentă. Posedă două turnuri cu baze circulare, destul de scunde.

            Nu se cunosc date despre construcția sau folosirea elementelor de apărare. Se poate doar aprecia că stilul de construcție indică cel mai probabil secolul al XVII-lea.

 

 

 

 

 

Transilvania