Lovnic


     

            Galerie foto       

Lovnic (jud. Braşov). Biserică medievală, cu hramul Sf. Martin, fortificată. Procesul de fortificare a Ónceput cu supraÓnălţarea corului şi montarea unui drum de strajă, sprijinit pe lesene-contraforturi, dotat cu maşiculi verticali şi mici ferestre de tragere aflate printre grinzi aparente. Biserica veche a fost demolată anterior anului 1884. Ansamblul din jurul ei, apărut probabil Óntr-un interval mai Óndelungat, a fost demolat radical tot atunci. Singurele mărturii ale realităţilor dispărute sunt un grup de trei desene realizate Ón vremea demolărilor. Astăzi par să se fi conservat doar bazele turnului din colţul de sud-vest al curtinei. Acela, Ómpreună cu turnul de nord-est, avuseseră galerii exterioare de lemn, şi coifuri piramidale. Al treilea turn, de vest-nord-vest, a fost impozant, cu un acoperiş segmentat de o galerie mediană şi o turlă ascuţită, multipartită.  

 

 

Transilvania