Odorhei


Galerie foto

Odorheiu Secuiesc (Budvár, jud. Harghita). Se găsea la vest de oraş, lângă Târnava Mare, în dreapta şoselei care ducea la Cristuru Secuiesc, pe un promontoriu (625 m) cu trei pante accentuate şi o şa de legătură spre nord-vest. Un platou aproximativ oval (cu axele 160 x 100 m) era apărat, dinspre partea mai accesibilă, de patru valuri şi 2(-3?) şanţuri. În sud şi vest erau pante naturale. Primul val flanca drumul de acces pe o lungime de circa 50-60 m. Acelaşi val era, în fapt, o linie de fortificaţie dacică, cu pământ şi piatră, peste care s-a suprapus un zid (gr = 2,60 m) construit din piatră de râu. Urmele zidului se distingeau doar în jumătatea de nord a fortificaţiei, înălţimea zidurilor fiind apreciată la 2-3 paşi. Un turn semnalat în est, de către Orbán B. (baza de 6,2 x 6,7 paşi, cu înălţimea ruinelor de 4-5 paşi), nu a mai fost regăsit. Restul suprafeţei a fost distrusă pentru necesităţile unui poligon de tragere (ante 1894). Pe suprafaţă s-a semnalat ceramică datată în sec. XII-XIV. Săpături arheologice din anii 1969-1970.

Cetate fără consemnări documentare. A fost centrul scaunului secuiesc omonim. Situaţia din urmă o aşează în situaţia de a fi interpretată ca o fortificaţie oficială, administrată prin castelani aşezaţi probabil sub autoritatea comiţilor secuilor. Dispariţia sa trebuie obligatoriu amplasată anterior celei de-a doua jumătăţi a sec. al XV-lea, când s-a investit deja într-un nou amplasament, aflat în apropiere. 

 

Bibliografie: Orbán B., A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I. Pest, 1868, p. 60; Jakab E., Budvári és Budvárkörnyéki leletek, în Archaeologiai Értesitő, 14, 1894, p. 210-211; Téglás G., Kik épitették a székelyudvarhelyi Budavárat?, în Archaeologiai Értesitő, 17, 1897, p. 108-115; Ferenczi I., în Korunk, 32, nr. 2, 1972, p. 310-312; Benkő E., Kelet-Erdély „korai” kővárai, în Castrum Bene, 1, 1990, p. 69-70, 82; Adrian A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV). Cluj-Napoca, 2005, 526 p.

Muzeul Judeţean Târgu Mureş

 


Galerie foto

Odorhei (jud. Harghita). Deja la 1487 un toponim sugerează prezenţa unor fortificaţii (Wararokya = Şanţul cetăţii, l. magh.). La 1492 se menţionează dulgheri care au lucrat la castelul de aici (Sófalvi A., A székelyurvarhelyi Csonkavár, în Castrum, 2, 2007, p. 68-72). Nu se cunosc alte date despre istoria fortificaţiei.

 

 

 

Transilvania