Orlat


     

  Galerie foto

 Oituz (jud. Covasna). Cetate ridicată în pasul de trecere dintre Moldova şi Transilvania, cu moment de ridicare necunoscut. Se pare că prima sa menţionare se leagă de anul 1538. La 1627 este consemnată ca loc de percepere a vămii. Peste un deceniu se menţionează lucrări de construcţie. Deşi tradiţia socoteşte cetatea ca fiind numită „a lui Rákoczi”, nu sunt temeiuri pentru a o socoti construită doar de către principii cu acel nume. Ultimele amenajări au apărut acolo la finalul secolului al XVII-lea. A mai fost folosită în războaiele anilor 1788-1791 şi în revoluţia din 1848-1849. O demolare sistematică a fost făptuită la 1882. Odată cu amenajarea şoselei, o mare parte din dotaţiile vămii au fost lichidate.Planurile habsburgice desemnează atât fortificaţia veche, cât şi vechile clădiri ale vămii. Se compune dintr-o amenajare aproximativ patrulateră, dotată cu trei turnuri de colţ, de acelaşi plan. Cel mai bine conservat este turnul de sud, unde pe ruine se disting şi câteva deschideri. Latura de nord-est se prelungeşte în ambele direcţii, tinzând să blocheze toată valea. Spre sud-est exista şi un al patrulea turn, tot patrulater.

Bibliografie: Bordi Zs. L., Az Ojtuzi-szorosi Rákoczi-vár 2004. évi régészeti kutatása, în Acta Siculica, 2007, p. 301-318; Karczag Á., Szabó T., Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkosfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Budapest, 2010, p. 273-274.