Oradea


Galerie foto

Oradea (jud. Bihor). Cetate iniţial regală, ridicată probabil la sfârşitul sec. al XI-lea. În forme reînnoite şi în administrarea episcopilor locali, a dăinuit apoi până în sec. al XVI-lea. La invazia tătară (1241) poseda deja, cel puţin pe anumite sectoare, componente de piatră. Ulterior, refacerea incintelor s-a făcut având ca element central catedrala episcopală. Palatul episcopal, ridicat (între a doua jumătate a sec. al XIII-lea şi prima jumătate a sec. al XIV-lea) cu două aripi, spre sud de catedrală, a fost utilizat ca element de flancare exterioară. Până la 1400 este cert construită centura de ziduri, cu turnuri între tronsoane de curtine. Turnul din vest, având bază circulară, a flancat, spre nord, una dintre porţi. Despre el este vorba, proba­bil în anii 1374-1375. Alt turn circular, cu parter plin, a fost găsit la sud-vest, în prelungirea aripii vechi a palatului episcopal. Cetatea cea nouă, de piatră, este pentru prima dată menţi­onată în statutele capitlului local, din anii 1374-1375.

 

 

 

 

Transilvania