Răchitova


        

            Galerie foto     

Răchitova (jud. Hunedoara). Poziţionată pe o înălţime din sudul localităţii. Se com­pune dintr-un turn-donjon central (latura de 8,50, gr = 1,80 m), cu bază rectangulară şi patru nivele. Latura de nord a turnului s-a prăbuşit după mijlocul sec. XX. Un ancadrament de intrare din piatră fasonată a fost găsit prin cercetarea arheologică, dar a rămas nepublicat. A fost înconjurat spre vest de un val de pământ şi şanţ (l. = 4 m), care a suferit apoi o astupare şi refacere de val cu palisadă, la 30 m distanţă. Iniţial a avut circa 150 m˛, ulterior a ajuns la 500 m˛. În interior nu s-au descoperit decât câteva fragmente ceramice de sec. XIV. Sondaj arhe­ologic din anul 1970 (R. Popa, Cetăţile din Ţara Haţegului, în BMI, 41, nr. 3, 1972, p. 56-57; Idem, Ţara Haţegului, p. 219, 223).

Cetate fără menţiuni documentare, ridicată pe moşiile familiei cneziale şi nobiliare Mu­şina de la Densuş. În acord cu celelalte realizări similare haţegane, ea ar putea fi datată când­va către sfârşitul sec. al XIV-lea.

 

Transilvania