Rapoltu Mare


     

             Galerie foto  

            Rapoltu Mare (jud. Hunedoara). Un castellum cu două turnuri din piatră, o casă şi tuguria interioare, ce urma a fi Ómpărţit Óntre doi fraţi din familia Macskasi, este, se pare, sigura referinţă sigură la o fortificaţie medievală a locului (1512-1516). Posibil ca ea să fi fost edificată Ónainte de anul 1478, data la care familia nobiliară locală a fost inlocuită de cea din Banat. (A. Magina, Constituirea şi evoluţia domeniului familiei nobiliare Măcicaş de Rapolt (1478-1520), Ón Banatica, 20/2, 2010, p. 123-125).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transilvania