Sebeş


 

         Galerie foto

Sebeş (jud. Alba). S-a Óncercat acreditarea ideii că incinta din jurul bisericii parohi≠ale (aprox. 88 x 52 m) ar aparţine unei faze timpurii. Era compusă dintr-un singur zid de curtină, adesea modificat Ón curgerea timpului (gr = 1,20 m, Ónălţime 6 m), asociat cu cinci (?) turnuri de curtină, cu baze rectangulare. Singurul argument de datare este doar acela că zidurile tăiau morminte de secol XII. Curtina apare pe un pl. de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Datarea Ón cursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIII-lea nu este deloc sigură.

Oraşul posedă cea mai veche autorizare expresă de ridicare de ziduri de incintă, acordată unui oraş transilvan, Ón anul 1387. Dintre fortificaţiile sale, o parte a fost socotită ca aparţi≠nătoare sec. al XIV-lea. Studii serioase de parament sau arheologice nu există Óncă (R. Heitel, Monumente medievale din Sebeş-Alba. Bucureşti, 1964, p. 6; M. Fleischer, Ein bisher unbekannter Stadplan von MŁhlbach von Jahre 1769, Ón ZSL, 4, Heft 2, 1983, p. 129-136; Gh. Anghel, Fortificaţii medievale, p. 162-163).

 

Link

Fortificaţiile Sebeşului medieval, Sanda Mihaela Salontai

 

 

 

 

Transilvania