Sighişoara


           

         Galerie foto

Sighişoara (Castrum Sex, jud. Mureş). S-a considerat că cea dintâi fortificaţie de pia­tră ar fi fost amplasată în sud-vestul oraşului fortificat. A dispus de o incintă mai mică, cu câteva turnuri, din care se mai poate vorbi astăzi doar de două: Turnul Aurarilor (transfor­mat în capelă cimiterială) şi Turnul Frânghierilor. În interior ar fi existat o capelă şi un turn-donjon (presupus ca fiind sub actuala clopotniţă a „Bisericii din Deal”, dar neconfirmat). Despre prima incintă urbană, care delimita Oraşul de Sus, se susţine că a fost începută la sfârşitul sec. al XIII-lea şi în sec. al XIV-lea, prin modificări importante operate în delimitările de est ale primei cetăţi. Nu este exclus ca turnuri greviale (actualul „Turn cu Ceas”? şi fostul Turn al Dogarilor) să fi existat înainte ori chiar după lărgirea incintei, în sec. al XIV-lea. O verificare de curtină s-a făcut pe latura nordică. Ea a descoperit, într-adevăr, o fază mai ve­che, dar nu s-a reuşit datarea cu precizie (R. Popa, Gh. Baltag, în SCIVA, 31, nr. 1, 1980, p. 48, nota 17; Gh. Baltag, Sighişoara, p. 240-241; Idem, Sighişoara – Schässburg – Segesvár. Istoria Si­ghişoarei de la întemeierea oraşului până în 1945. Cluj-Napoca, 2004, p. 171 şi urm.). O cercetare arheologică recentă (2002) semnalează prezenţa unui vechi turn de incintă, patrulater, situat sub actualul Turn al Cizmarilor, a cărui datare a fost propusă pentru sec. al XIV-lea (Cronica 2002, p. 291).

Cetatea posedă o primă consemnare din anul 1280. Ea a funcţionat ca o cetate regală, de­servită de către saşi. Modificări radicale în structurile organizatorice au loc după primele decenii ale sec. al XIV-lea, adică prin transformarea în centru scăunal şi oraş fortificat. Turnul Dogarilor a fost presupus ca aparţinând familiei „comitelui” Wasmundus (1302). A fost pre­luat de către oraş în sec. al XV-lea. Toate elementele arhitectonice au fost modificate în eco­nomia oraşului fortificat.

 


 

Links

            sighisoara.ro

 

 

 

Transilvania

Hartă