Şemlacu Mare


 

    Galerie foto

Şemlacu Mare (jud. Timiş). Menţionată în documente sub forma Somlyo, Mezősomlyó ori Kissomlyó. Probabil ridicată deja în prima jumătate a secolului al XIV-lea. Confuzia cu cetatea de la Vršac (Serbia) pare să fie înlăturată de un document din anul 1386, care numeşte distinct castelani la cetăţile de la Somlyo şi Ersomlya (Pesty Fr., Krassó, III, p. 167; Engel P., Archontológia. I, p. 342). Hărţile secolului al XVI-lea confirmă existenţa a două cetăţi apropiate nu numai onomastic, ci şi geografic.

A ţinut de demnitatea de comite de Caraş. A fost părăsită în perioada stăpânirii turceşti şi i s-a pierdut orice urmă.

Localizarea sa a propusă, pe baza defterelor turceşti de la finele secolului al XVI-lea, pe undeva în preajma Gătaiei, unde la sud exista un deal denumit „Sümeg” care i-ar păstra amintirea.

 

Bibliografie: Pesty Fr., Krassó vármegye története. Oklevéltár. III. Budapest, 1883, p. 167; Csánki D., Magyarország történeti földrajza a Hunyadiák korában. II, Budapest, 1890, p. 96; Györffy Gy., Az Ŕrpád-kori Magyarország történelmi földrajza. III. Budapest, 1987, p. 494; Engel P., Magyarország világi archontológiája. 1301-1457. I. Budapest, 1996. I, p. 342; Adrian A. Rusu, Castelarera carpatică, p. 564-565, unde inclusă în categoria cetăţilor fals atribuite perioadei anterioare anului 1400).

 

 

 

 

Transilvania