Şimleu Silvaniei


         Galerie foto

Şimleu Silvaniei (jud. Sălaj). 1. Fusese vizibilă la nord de oraş, pe dealul Cetate (272 m), lângă râul Crasna. Posedă trei laturi abrupte, pe sud, est şi vest. O şa de pe latura nordică oferă singura cale de acces. A fost fortificată în epoca dacică, cu valuri şi şanţuri, parţial refolosite ulterior. Elementele de fortificare medievale se situează la 150 m nord de cota ma­ximă, între două elemente de fortificare dacice. Sunt menţionate şi faze de lemn şi de piatră. Valul pare a corespunde unei palisade duble, cu lăţimea de circa 3 m, în care s-a amestecat pământul cu piatra din şanţ. Palisada iniţială, cu o dimensiune mai restrânsă, a fost lichidată pentru a face loc curtinei de piatră, cu formă ovală (axele de 40 x 30 m). Zidul de incintă (gr = 2,60 m), păstrat pe anumite sectoare până la peste 2 m înălţime, a fost construit din piatră locală. O bună parte din el a fost distrus cu buldozerul în anul 1987. Şanţurile, colmatate, avuseseră deschideri de 5 m şi o adâncime de 2,5 m. Erau dispuse pe o terasă mai joasă cu 10 m faţă de incinta principală. Suprafaţa interioară a fost complet distrusă. O groapă de dimen­siuni mai mari poate sugera un turn sau o cisternă. Materialul ceramic şi componentele de armament datează din sec. XI-XV. Cercetări arheologice din anii 1992-1993, 1995 (H. Pop, Observaţii de topografie arheologică la Şimleul Silvaniei. Cetatea feudal timpurie, în Sargetia, 21-24, 1988-1991, p. 707-713; Cronica 1994, p. 88; Cronica 1997, p. 76, nr. 94, pl. 94; Cronica 1998, p. 116; D. Băcuieţ-Crişan, în Eph. Nap., 9-10, 1999-2000, p. 307-314).

Cetate nobiliară construită cândva în intervalul 1258-1319 de către nobilii din familia Pok, din Medieşu Aurit. Pe linie feminină cetatea va fi atribuită, la 1351, familiei Báthori. Va ră­mâne în stăpânirea lor probabil până către mijlocul sec. XV, când a fost abandonată în favoa­rea unei alte rezidenţe de la poalele înălţimii (Adrian A. Rusu, în ActaMP, 2, 1978, p. 98-100; Engel P., Archontológia. I, p. 415).


2. Castel.

Galerie foto

 

 

 

Transilvania

Hartă