Tălmaciu


 

          Galerie foto

Tălmaciu (Landskron, „Coroana Ţării”, jud. Sibiu). Edificată în hotarul oraşului, spre Boiţa, la confluenţa Oltului cu Cibinul. Pe platou, astăzi se derulează o planimetrie de forma unei semiluni cu vârfurile către nord, cu axa cea mai lungă orientată est-vest, de circa 105 m. Sectorul de vest a conservat încă ziduri la suprafaţa solului, de la un turn, cu înălţimi de peste 5 m, care cuprind şi componentele unui coronament mai îngust şi prevăzut cu ferestre de tragere. Pe latura sudică se afla clădit într-o fază ulterioară, la interiorul incin­tei, un turn de poartă. În nord, incinta este conservată precar, cu segmente care ar putea sugera o poartă în claviculă sau una surmontată de un alt turn. Cetăţii i-au fost asociate un val şi un şanţ. Zidurile „de sprijin” menţionate spre interior ar putea aparţine şi unor construcţii anexe. Spre est, la interior, se află o construcţie dreptunghiulară (7 x 6 m) (capelă?). Materia­lul de construcţie a fost piatra de carieră şi râu, mai târziu adăugându-se şi cărămizile. Cer­cetări arheologice derulate în anii 1998-1999.

Amintită în anul 1370, când a şi fost demarat programul de construcţie, pe o veche moşie nobiliară, obţinută prin schimb, de rege. A funcţionat până către sfârşitul sec. al XV-lea (Engel P., Archontológia. I, p. 438; P. Munteanu-Beşliu, Fortificaţiile medievale de la Tălmaciu şi Turnul Spart, în BCNMASI, nr. 1-4, 1999, p. 47-54; Th. Nägler, P. Beşliu Munteanu, Repertoriul, p. 397-398).

 


LINKS:

www.talmescherecho.de

 

Transilvania

Hartă