Turda


        

Turda (satul dispărut Sânmiclăuş?, jud. Cluj). Probabil se afla în sudul oraşului, lângă râul Arieş. În sec. al XIX-lea, sub dealul Pordeiului, spre est, înspre Arieş, pe terenul de lângă râu şi canalul morii, la sud de valea Sândului, Orbán Balázs văzuse urmele a unei fortificaţii patrulatere (120 x 70 de paşi), cu şanţ în jur, de unde se mai scotea piatră. În veacul nostru, pe acest loc, destul de bine situat ca poziţie pentru o fortificaţie, s-a extins un cartier al oraşului, iar terenul, în urma multiplelor nivelări, nu mai păstrează nici o particularitate vizibilă. Posesiunea este donată banului Mykud şi fratelui său Emeric, fiii comitelui Mykud, în jurul anului 1262, de către regele Bela al IV-lea. Într-o hotărnicire din anul 1276, considerată falsifi­cată la începutul sec. al XVI-lea, se menţionează castrum Aranyaswar nuncupatum, aparţină­toare de acelaşi personaj. În anul 1288, pos. este cedată episcopiei Transilvaniei. Mai departe, în 1291, se scrie că oaspeţii din Ocna Turzii şi-au văzut actele arse în cetatea banului Mykud, cu prilejul invaziei tătare, care nu putea fi decât aceea de la 1285. Deşi numele cetăţii nu este consemnat, s-a presupus că ar putea fi vorba şi despre o altă cetate care a fost stăpânită de către Mykud, decât cea de pe teritoriul Turzii (de ex. Dăbâca). În sec. al XV-lea apare menţio­nată o cetate cu numele Zentmikloswara, lângă care se percepea vama sării. Şi mai târziu, în anul 1493, cu ocazia unei hotărniciri, se notează localizarea „în vecinătate cu teritoriul cetăţii Turda, care acum se numeşte cetatea Sânmiclăuş” (Orbán B., Torda város és környéke. Budapest, 1889, p. 92-102; P. Iambor, În legătură cu localizarea cetăţii Sânmiclăuş (Turda), în ActaMN, 14, 1977, p. 309-314; M. Rusu, Aspecte ale genezei târgurilor şi oraşelor medievale din Transilvania, în Historia Urbana, 2, 1994, p. 31; Jakó, EOkm. I, p. 240).


Galerie foto

Turda (jud. Cluj). Bis. fortificată.


Galerie foto

Turda (jud. Cluj). Palatul voievodal

 


Galerie foto

Turda Nouă (jud. Cluj)


         Galerie foto 

        Turda Veche (jud. Cluj). Fortificaţia bisericii romano-catolice. Un desen din 1821 înfăţişează, dinspre sud, o curtină cu o poartă simplă, închisă semicircular, dar având în spate, în mod sigur, un drum de strajă pentru ferestrele de tragere figurate. Datarea construcţiei nu se poate decât presupune ipotetic, în intervalul din a doua jumătate a sec. XVI – sec. XVII. Deasupra intrării fusese o inscripţie din anul 1687. Despre un turn, demolat către finele secolului al XIX-lea, referă Orbán B. (A. Weisz, Biserica romano-catolică din Turda Veche. Etapa gotică, în Ars Transsilvaniae, 18, 2008, p. 102).

 

 

Transilvania

Hartă