Zarand


 

               

Zarand (jud. Arad). Castel ridicat după mijlocul secolului al XV-lea, de către stăpânii locului, nobilii din familia Szokol. Apare menţionat pentru prima oară în 1484, într-o plângere împotriva castelanilor de la Gyula (Ungaria) şi Şiria, care l-ar fi ocupat pe nedrept. În 1504, se face o contrazicere la donaţia unei jumătăţi a sa, de către rege, lui Andrei Horváth de Zarand. Cel care face contestaţie este un anume Nicolae Porkolab de Zarand. Nu se cunoaşte soarta sa ulterioară, nici semnalări din teren nu sunt pentru ruine.  

Bibliografie: Koppány T., A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999, p. 247; Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504-1518). Előszóval, mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi Emőke. Kolozsvár, 2011, p. 42, nr. 12.

 

 

 

 

 

 

Transilvania