Câteva informații despre cetăți ardelene la Benkő József

 


  

Tipărită inițial la 1778, lucrarea cărturarului iluminist Benkő József (1740-1812), a fost reeditată relativ recent[1]. Ea conține câteva informații despre cetățile Transilvaniei care, pe câte eu o știu, nu au fost valorificate. Aici redau, foarte pe scurt, ceea ce am crezut că merită a fi rezumat.

 Chioarul este o cetate împărțită în două părți. A fost folosită mult ca închisoare. Există o menționare de capelan în documentele târzii (I, p. 600).

Ciceu Cristur: ruinele cetății (I, p. 440). Pretinde că a locuit acolo familia lui Petru Rareș! Trebuie să fie o confuzie cu celălalt Ciceu, din județul Bistrița-Năsăud.

Gogan numele său a fot legat de Kogaion, de la cronicarul Bonfini (I. 2. 34).

Râșnov: blazonul, cu trei roze a fost dat pentru că au fost reunite trei sate (II, p. 455). Fântâna interioară are 80 stânjeni. Asediul din 1612 este descris de către cronicarul Marcus Fuchs (p. 456).

Stremț: distrus la 1540 de către Ioan Zapolya. Se mai adaugă însă date care sunt din a doua jumătate a sec. XVI. Numele românesc înseamnă părăsit (I, p. 226).

Unguraș: sunt văzute încă urme de ziduri (I, p. 432).

Tăuți: este socotită a fi cetate romană (I, p. 207).

Vurpăr: se cunoaște sub numele de „Cetatea Zebernic”. Sunt menționate legende despre ea (I, p. 194).

 

Zápki Margot

 

 

 

 


 

[1] Benkő József, Transsilvania specialis. Fordította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szabó György. I-II. Bukarest-Kolozsvár, 1999.

Back