Fragmente de oale, căni și cărămizi din cetatea de la Sibiel (județul Sibiu)

 


     

În anul 1888 au fost inventariate în registrele Muzeului Brukenthal cu numerele 13.806-13.809 fragmente de vase din ceramică, de cărămizi, un fragment de tencuială și 30 de obiecte din fier provenind de la cetatea de la Sibiel. Numele donatorului era H. Müller. Aceeași persoană semna în 1889 cu inițialele H. M. două notițe despre cetatea de la Sibiel și comoara din cetatea de acolo[1].

            Materialul arheologic provine din săpăturile făcute în 1888 de H. Müller, cu ocazia vizitei făcute la cetatea Sibielului împreună cu elevii sau, mai degrabă, au fost recuperate din pământul excavat de căutătorii de comori din Sebeș. Gropile căutătorilor de comori care au ajuns până la baza zidului de incintă au fost marcate în planul publicat de Gerhard Binder[2]. (fig. 1). Ele se văd și astăzi.

            Deși nu poate fi relaționat stratigrafic, materialul arheologic este important pentru că o viitoare cercetare arheologică este greu de presupus într-un teren grav afectat de săpăturile anterioare. Regretul este cu atât mai mare cu cât cetatea de la Sibiel este deosebită prin vechime și rolul strategic. Pozițiile contradictorii consemnate în studiile istorice demonstrează nevoia izvoarelor istorice suplimentare.

Cu urme de ziduri ce se vedeau bine în secolul XIX și cu faima de a adăposti comori, cetatea a fost menționată în repertoriile de monumente istorice din Transilvania abia la sfârșitul secolul XIX[3] și apoi în contribuția lui Iulian Marțian[4].

Într-o perioadă de timp apropiată, interesul a doi cercetători aduce informații detaliate asupra cetății. Kurt Horedt a inclus-o în repertoriul cetăților dintre Olt și Mureș și a oferit informații istorice asupra fortificației. Autorul a adus date puține, dar precise asupra planului și dimensiunilor[5]. Cetatea a fost amintită în sinteza fortificațiilor medievale din Europa[6]. Un studiu istoric al cetății este datorat lui Aurel Decei. Istoricul a luat în discuție informații documentare, planul, dimensiunile și rostul cetății. Contradictorii sunt doar dimensiunile fortificației în discuție, diferite față de cele furnizate de Kurt Horedt[7]. Mai nou, castrul de la Sibiel a făcut obiectul unor studii speciale[8] sau a fost pomenită în sintezele de istoria fortificațiilor medievale[9].

 

Lista cu obiectele din lut recuperate din cetatea medievală de la Sibiel

 

-         Fund de cană, diametrul 6 cm, ardere oxidantă, nepenetrantă, ușoare urme secundare de foc, ștampilă, grosimea peretelui bazei 1,1 cm., nr. inv. A 6159. fig. 2, 1.

-         Fund de oală, ardere oxidantă, nepenetrantă, ușoare urme secundare de foc, grosimea peretelui bazei de la 9 mm la 3 mm, nr. inv. A 6159. fig. 2, 3.

-         Fund de oală, diametrul 6,5 cm, puternic ars secundar, grosimea peretelui lateral 7 mm, nr. inv. A 6159. fig. 2, 3

-         Fund de cană, diametrul 5,6 mm, ardere oxidantă, ușoare urme de foc, nr. inv. A 6159. fig. 3,1.

-         Fund de cană, diametrul 5,4 cm, ardere oxidantă, urme de foc, grosimea peretelui bazei 4 mm, nr. inv. A 6159. fig. 3, 2.

-         Fund de cană, ardere oxidantă, nepenetrantă, grosimea peretelui bazei 3 mm, nr. inv. A 6159. fig. 4, 1.

-         Fund de cană, diametrul 6,7 cm, ștampilă, cruce în cer cu diametrul 2,2 mm, ardere oxidantă nepenetrantă, urme secundare de foc, grosimea peretelui bazei 5 mm, nr. inv. A 6159. fig. 4, 2.

-         Fund de oală, diametrul 7,2 cm, ardere oxidantă, nepenetrantă, ardere secundară, grosimea peretelui 8 mm, nr. inv. A 6159. fig. 4, 3.

-         Fund de cană, diametrul 6,6 cm, ardere oxidantă, nepenetrantă, grosimea peretelui 4 mm, nr. inv. A 6159. fig. 5, 1.

-         Fund de oală, ardere oxidantă nepenetrantă, urme ușoare de arsură secundară, grosimea peretelui de la 4 la 9 mm, nr. inv. A 6159. fig. 5, 2.

-         Fund de cană, ardere oxidantă nepenetrantă, diametrul 6,2 cm grosimea peretelui 4 mm, nr. inv. A 6159. fig. 6, 1.

-         Fund de cană, ardere oxidantă, nepenetrantă, ștampilă cu cruce în cer, urme de la roata olarului pe fund, grosimea peretelui 5 mm, nr. inv. A 6159. fig. 6, 3.

-         Fund de cană, diametrul 6 cm, ardere oxidantă nepenetrantă, urme de ardere secundară pe foc, grosimea peretelui bazei 6 mm; grosimea peretelui lateral 7-8 mm, nr. inv. A 6159. fig. 6, 4.

-         Fund de oală, diametrul 7,3 cm; ardere oxidantă exterior, reducătoare interior, perete lateral 4 mm; grosimea peretelui bazei 3 mm II, nr. inv. A 6159.

-         Fund de oală, diametrul 10,5 cm, deteriorat prin ardere, grosimea peretelui lateral 9 mm, nr. inv. A 6159.

-         Fund de oală, grosimea 1,4 cm, fața peretelui interior nu a fost finisată, nr. inv. A 6159.

-         Fund de oală, ardere oxidantă nepenetrantă, grosimea peretelui lateral și a bazei 9 mm, nr. inv. A 6159

-         Fund de oală, ardere oxidantă nepenetrantă, diametrul 9,2 cm, grosimea fundului și a peretelui lateral 5 mm, urme de ardere secundară, nr. inv. A 6159.

-         Fund de oală, ardere oxidantă nepenetrantă, grosimea peretelui fundului 9-7 mm; grosimea peretelui lateral 1,2 cm, nr. inv. A 6159.

-         Fund de cană cu gaură în mijloc, diametrul 5,6 cm; grosimea peretelui bazei 6 mm, nr. inv. A 6159.

-         Fragment de cărămidă, dimensiunile 11 X 5 cm, nr. inv. A 6160.

-         Fragment de cărămidă, vitrifiată, o fața finisată, dimensiunile 9 X 4 cm, nr. inv. A 6160.

-         Fragment de cărămidă cu urme de mortar, dimensiunile 12 X 5 cm, nr. inv. A 6160.

-         Fragment de cărămidă, o față finisată, dimensiunile 8,5 X 4,5 cm, nr. inv. A 6160.

-         Fragment de cărămidă, o față finisată, dimensiunile 12 X 5 cm, nr. inv. A 6160.

-         Fragment de cărămidă, dimensiunile 8 X 5 cm, nr. inv. A 6160.

În total au fost recuperate, luând în considerare partea de jos a vaselor, fragmente de la cel puțin zece căni și nouă oale. Cu o singură excepție, vasele au fost arse reducător pe ambele fețe. Căldura nu a pătruns suficient până în mijlocul peretelui gros pentru a oxida pasta în zonele de la răsfrângerea vasului spre bază sau în buza îngroșată.

Cele două fragmente de buză aparțin formelor de oale gulerate (kragenrand). Este de semnalat tehnica de lucru a peretelui bazei oalelor, subțire în partea de mijloc.

Fragmentele de bază de vas cu urme de ardere secundară pe ambele fețe și cănile cu aceleași urme lăsate de ardere, demonstrează că ele au trecut printr-un incendiu. Fundul de oală cu suprafața de contact puternic deteriorată este dovada că oalele au fost folosite pentru prepararea mâncării. Observațiile menționate sunt general valabile materialului arheologic din majoritatea fortificațiilor medievale. Intensitatea și calitatea locuirii poate fi doar sugerată și de numărul obiectelor din ceramică. Coroborate cu piesele din metal, recuperate într-o excursie banală, cu structura defensivă a cetății, formată din ziduri puternice de incintă, turn de flancare și sisteme defensive exterioare, cu amenajările interioare, cu poziția strategică de control a regiunii, banalele în aparență fragmente de veselă din ceramică și cărămizi de pavaj sugerează că aici a fost castrul regal Salgo, amintită în 1322 și 1324[10].

 

Petre Beșliu Munteanu

 

Bibliografie

 

Anghel, Középkori várak           Gh. Anghel, Középkori várak Erdélyben, București, 1973.

Bielz, Die Burgen                        E. Albert Bielz, Die Burgen und Ruinen in Siebenbürgen, Hermannstadt, 1899.

Binder, Überlegungen                G. Binder, Überlegungen zur Lage einer ungarischen Grenzburg am Nordrand des Zibinsgebirges, în Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, VI,1-2, 1976, p. 18-22.

Decei, Salgo                                A. Decei, Cetatea Salgo de la Sibiel (jud. Sibiu) în Anuarul Institutului de Istorie Națională Cluj, VIII, 1939 – 1942, p. 293-342.

Ebhardt, Der Wehrbau               B. Ebhardt, Der Wehrbau Europas im Mittelalter, Würzburg, 1998.

Fabini, Atlas                                 H. Fabini, Atlas der siebenbürgisch - sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, I, Sibiu-Heidelberg, 1998; II, Sibiu- Heidelberg, 1999.

Gerö, Várépitészet                      Gerö Lászlo, Magyarországi várépitészet, Budapest, 1955.

Horedt, Burgenforschung           K. Horedt, Zur siebenbürgischen Burgenforschung, extras din Südost-Forschungen, Leipzig, p. 5676-614.

Marțian, Repertoriul                    I. Marțian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistrița, 1920.

H. M., Die Sibjeler Burg             H. Müller, Die Sibjeler Burg în Korrespondenzblatt des Verein für siebenbürgische Landeskunde, XII, 1, 1889, p.1-2.

H. M., Der Goldschatz                H. Müller, Der Goldschatz in der Sibjeler Burg, în Korrespondenzblatt des Verein für siebenbürgische Landeskunde, XII, 3, 1889, p. 30-32.

Teutsch, Unsere Burgen            Fr. Teutsch, Unsere Burgen, în Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins, III, 1883, IX, 1889, p. 61-86.

Urkundenbuch, I                          Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, I, Hermannstadt, 1892.

 

 

 

Planșa I. Planul cetății de la Sibiel (jud. Sibiu).

În partea de nord și vest sunt marcate gropile făcute de căutătorii de comori (după Gerhard Binder, Zur Lage einer ungr.Grenzburg des Zibinsgebirges, în Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, III, 1976, p. 19).

 

 

Planșa a II-a. Cetatea de la Sibiel. Ceramică medievală:

 bază de cană (1), buză de oală (2), fund de oală (3).

 

Planșa a III-a. Cetatea de la Sibiel. Ceramica medievală:

 bază de cană (1, 2), fund de oală (3).

 

Planșa a IV-a. Cetatea medievală de la Sibiel. Ceramică medievală:

bază de cană (1, 2), bază de oală (3).

 

Planșa a V-a. Cetatea medievală de la Sibiel. Ceramică medievală:

bază de cană (1), bază de oală (2), buză de oală (3).

 

 

Planșa a VI-a. Cetatea medievală de la Sibiel. Ceramică medievală:

bază de cană (1, 3), buză de oală (2), bază de oală (4).

 

 

 


 

[1] H. M., Die Sibjeler Burg, p. 1-3; H. M. Der Goldschatz, p. 30-32 .

[2] Binder, Überlegungen, p. 19.

[3] Bielz, Die Burgen, p. 59; Teutsch, Unsere Burgen, IX, p. 78.

[4] Marțian, Repertoriul, p. 36.

[5] Horedt, Burgenforschung, p. 598.

[6] Ebhardt, Der Wehrbau, p. 548.

[7] Decei, Salgo, p. 307.

[8] Binder, Überlegungen, p. 20.

[9] Gerö, Várépitészet, p. 114; Anghel, Középkori várak, p. 38 și urm; Fabini, Atlas, p. 104.

[10] Urkundenbuch, I, p. 383, 384.

 

Back