Observații despre construcțiile efectuate în cetatea Râșnov între anii 2002-2007

 


 

După campania arheologică din 2002, care era ultimul an când construcțiile și intervențiile concesionarului italian Antonio Drera erau parțial controlate de specialiști, sau făcut o serie de intervenții care nu numai că erau efectuate fără a fi consultat pe un arhitect de specialitate dar au și distrus părți originale din cetate.

            Dintre intervențiile ilegale și nesupravegheate cel mai periculos este turnul construit în zona fostei capele (unde s-a montat zidul pentru alpiniști), care actualmente este și punct de panoramă cu două teleobiective montate. Turnul este construit din roca locală, pietrele fiind legate superficial cu mortar de ciment. Construcția nu are structură de rezistență, deci există un pericol mare ca aceasta să se prăbușească în orice moment și poate cauza moartea a mai multor persoane. Cel mai urgent ar fi dezafectarea, demolarea acestei structuri, dar recomandăm închiderea acestuia și interzicerea accesului pentru vizitatori pentru evitarea accidentelor.

            A doua intervenție brutală este transformarea cetății de jos prin coborârea nivelului de călcare fără să fi fost făcută descărcarea de sarcină arheologică. Construcția movilei pe locul unde erau ruinele bisericii gotice și ridicarea unor ziduri nu au nimic în comun cu fundațiile descoperite în campania arheologică din 2002. Se propune o săpătură arheologică de verificare pentru identificarea zidurilor originale și demolarea fundațiilor care redau planul unei biserici inexistente. Pe baza documentației arheologice din 2002 trebuie cercetat interiorul bisericii vechi, mai ales zonele necercetate până la ora actuală pentru recuperarea informațiilor arheologice în vederea reamenajării zonei bisericii vechi.

            Se propune dezafectarea structurilor construite de concesionarul italian, toate fundațiile care au fost zidite, deoarece structurile de beton vor afecta serios zidăriile originale executate cu mortar pe bază de var. Cele două case finalizate ar trebui transformate la șarpanta acoperișului care nu corespunde formei șarpantelor originale, neapărat trebuie verificată structura de rezistență a acestor construcții. În caz că structural sunt suficient de rezistente se propune tencuirea caselor pentru a ascunde zidăriile moderne care strică ambianța și atmosfera cetății.

Este important să fie atenționat publicul vizitator de posibila prăbușire a zidului deasupra parcării de jos și ar trebui închis accesul în porțiunea de sub zidul afectat.

            Considerăm că intervențiile făcute între 2002-2007 nu sunt ireversibile, dar înlăturarea acestora va rezulta costuri suplimentare. Repararea și restaurarea cetății trebuie începute cu înlăturarea structurilor care prezintă pericol de accidente.

            Atragem atenția asupra ruinelor turnului de pe latura nordică care sunt grav afectate și se pot prăbuși în orice moment. Ruinele turnului ar trebui consolidate în regim de urgență, urmând ca acesta să fie reconstruit pe baza documentațiilor vechi și pe baza fotografiilor din secolele XIX - XX.

Preluarea cetății de primăria Râșnov este un fenomen pozitiv și sperăm să rezulte reabilitarea cetății și redarea aspectului original.

            În încheiere dorim să exprimăm neînțelegerea față de iresponsabilitatea și diletantismul forurilor oficiale ale Direcției de Patrimoniu din județul Brașov, Poliția de Patrimoniu din Brașov, a Muzeului Județean Brașov și a Ministerului Culturii și Cultelor care pe toată durata distrugerii acestui monument unic nu au oprit lucrările și nu au făcut demersurile legale pentru oprirea intervențiilor abuzive și neautorizate.

 

                                                                                                                    Soós Zoltán

                                                                                  Director al Muzeului Județean Mureș

 

Back