Hunedoara


 

         Galerie foto

Hunedoara (jud. Hunedoara). Este cu totul exclus ca să nu fi existat o cetate arpadiană timpurie care să fi dat numele comitatului. Ea a funcționat, se pare (dar nu există nici o certitudine arheologică publicată), pe dealul Sânpetru, aflat în imediata vecinătate a castelului. După unele indicii, aceasta ar fi avut și o fază de piatră. Noile interpretări istorice nu s-au concordat cu faza inițială a cetății-castel, stabilită de către Möller I. (sec. XIII-), la început de sec. XX. Mențiunea la 1364, a unui castelan de „Hunyad”, cu numele de Ubul, a fost legată mai corect de cetatea Bologa (jud. Cluj). Doc. regale de la sfârșitul sec. al XIV-lea și 1409 nu sunt relevante pentru funcționarea cetății. Începuturi ei sunt socotite a fi conexe doar strămoșului familiei românești locale, Voicu, după 1409 (T. Mariș, Evoluția complexului medieval de la Hunedoara. Cluj, 1972, ms.; Engel P., Archontológia. I, p. 330; Adrian A. Rusu, Ioan de Hunedoara și românii din vremea sa. Cluj-Napoca, 1999, p. 39-41).


Galerie foto

Hunedoara (dealul Sânpetru). Este vorba despre o formațiune naturală înaltă, situată la vest de castelul clasic, odinioară parcursă aerian de funicularele combinatului, acum dominată de o antenă digitală.

Topografia corectă a fost redată abia în anul 2007, anterior folosindu-se o schiță de plan, redactată înaintea anului 1970, și pusă în circulație de către Tiberiu Mariș într-o lucrare de licență susținută la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Ulterior, planul a fost publicat cu-adevărat, pentru prima dată de către Radu Popa[1]. De la acesta a fost preluat de către Bóna István[2]. Mai departe, pornind de acolo, a avut o difuzare extrem de largă, mai ales în literatura istorică de limbă maghiară[3]. Precum se observă, există serioase diferențe dintre planul schițat cu jumătate de secol înainte și cel mai nou, împărtășit în urmă cu câțiva ani[4].

Dealul are un val de pământ impresionant care îi apără zonele mai accesibile, dinspre est. Este posibil ca întreruperea să corespundă cu fosta poartă. În rest, pantele abrupte, au oferit unitatea de apărare a monumentului.

Antecedentele preistorice și dacice ale locului au fost marcate. Cercetarea arheologică a preistoricenilor și arheologilor de epocă dacică ori nu a atins încă ori nu a publicat vestigiile care să dovedească folosința locului în Evul Mediu, respectiv în secolele XI-XII. Despre natura lor există informații vagi[5]. Este însă mai presus de orice îndoială că centrul comitatului de castru a primit denumirea de la localitatea omonimă. Un alt loc mai potrivit pentru acel obiectiv nici că există decât dealul Sânpetru. La fel ca în alte părți, medievalii au putut prelua fortificațiile relicte antice, pe care le-au recondiționat și adaptat în folosul lor.

Fortificația de pe dealul Sânpetru a fost contemporană cu cele de la Moldovenești-Turda, Cluj-Mănăștur, Morești, Dăbâca ori Biharea. A funcționat probabil tot atât cât și celelalte castre, pierzându-și rostul în contextul general al decăderii comitatelor regale arpadiene, în intervalul de la sfârșitul secolului al XII-lea și prima jumătate a secolului al XIII-lea.

 

 

Adrian Andrei Rusu


 

[1] La începuturile Evului Mediu românesc. Țara Hațegului. București, 1988, p. 58, fig. 11.

[2] Az Árpádok korai várai. Debrecen, 1998, p. 133, fig. 27. Un text scurt despre cetatea timpurie, la p. 33.

[3] De acolo preluat și de către www.varak.hu - http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php? – Óhunyad-vár.

[4] V. Sârbu, S. A. Luca, C. Roman, S. Purece, D. Diaconescu, N. Cerișer, Vestigiile dacice de la Hunedoara. Grădina castelului: necropola și/sau incinta sacră? Dealul Sânpetru: așezarea. Alba Iulia, 2007, p. 266, fig. 52.

[5] R. Popa, La începuturile…, p. 58, nota 66: „Cercetări recente, încă inedite, întreprinse de T. Mariș, în grădina castelului de la Hunedoara, sub dealul Sânpetru, au surprins și vestigii ale unei așezări din secolul al XII-lea (XI-XII?), comunicate la sesiunile anuale de rapoarte arheologice din anii 1984-1985.”

 

 

 

 

Transilvania