Karczag Ákos, Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkosfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010, 758 p. + 1 h.

 


  

Este greu să nu te apropii de acest masiv volum fără ca să nu rămâi impresionat de imensitatea sa. De la prima privire el indică două lucruri esențiale: ce materie de studiu se află la îndemână și cât de harnici au putut fi autorii săi. În adevăr, titlul tradus oferă țintele: Locurile fortificate din Transilvania, Partium și Banat. Cetăți, incinte de orașe, biserici fortificate, valuri și fortificații de la descălecatul maghiar, până la sfârșitul secolului al XIX-lea.

De la primele pagini autorii își arată identitatea. Nu sunt nici istorici, nici arhitecți, pur și simplu ingineri, care au apelat la sprijinul unei bibliotecare, unui arheolog, la doi cartografi, un artist, un topograf, un arheolog din Secuime, zece fotografi și alți auxiliari care au săvârșit inclusiv traducerea textelor românești folosite în volum. Dar, majoritatea fotografiilor și a documentației de teren a fost săvârșită de către cei doi autori. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu se laudă deschis, cei doi ingineri și echipa lor au simțit felia de informație lipsă și au încercat să dea clasă tuturor adevăraților responsabili pentru inventarierea și reprezentarea sintetică a monumentelor cu atribuții militare.

Începutul elaboratului s-a marcat în anul 2003 și a fost paralel cu dezvoltarea site-ului maghiar dedicat cetăților. Le putem aplauda tenacitatea și pasiunea cu care au realizat publicația. Este exclus să nu avem în vedere și investiția materială de care, în România, nu cunoaștem cine s-ar fi putut ocupa ori nici măcar mobiliza. Din căsuța tehnică se poate deduce că sprijinul economic a aparținut doar fundației „Magyar Várarchívum Alapítány” (Fundația Arhivei cetăților maghiare). Așa se face că, cu ajutor extern, dacă citim ungurește, mai progresăm și noi în literatura castelologică. Singurul impediment ar fi doar, prețul volumului. Dar nici acela nu este exagerat. Dacă nu suntem capabili a face ceva comparabil, în schimb putem dovedi că măcar competență tematică mai deținem.

Introducerea parcurge pe scurt istoriografia castelologică, citând dintre români (înțelegându-le prin aceasta cetățenia, nu naționalitatea) pe Radu Popa, Gheorghe Anghel, Petru Iambor, Ioan Marian Țiplic, Kurt Horedt, Thomas Nägler, Tüdős S. Kinga, Gyöngyössy János, Ștefan Dănilă, Dumitru Țeicu, Mișu Davidescu, Székely Zoltán, Ferenczi István și Ferenczi Géza, Sófalvi András, Radu Lupescu și pe semnatarul acestor alineate.

Urmează o istorie de fortificații, foarte scurt înfățișată. Se pornește de la cele mai vechi cetăți ridicate de către unguri în secolul al X-lea. Deci, pentru autori nu există niciun fel de antecedente premaghiare. Interesantă este lista care conține obiective noi (Ariușd, Coldău, Jak) până acum niciodată luate în serios pentru o istorie atât de timpurie. Nici pentru celelalte numiri nu avem vreo siguranță, astfel încât categoria cronologică este foarte discutabilă. Cum vedem într-un dintre alineatele următoare, un maghiar transilvănean este, se pare, gata să arunce o nouă piatră în lacul atât de „liniștit” al predominării exclusive a arhitecturii militare timpurii în haine maghiare.

Se continuă prin castrele de comitate. Potrivit autorilor, comitatele Cenad, Timiș, Crasna ori Sătmar (dacă nu și Solnoc) nu ar fi avut astfel de obiective. Am scrie că ele nu au fost doar găsite, iar sarcina de fi arătate rămâne neschimbată. Mai surprinzătoare este lipsa din repertoriu a comitatului Târnavei. Se mai poate adăuga apoi și capitala comitatului Sibiu, despre care s-a scris câte ceva în timpul din urmă, nu însă suficient de explicit. Pornindu-se de la simpla citare a comitatelor ori, ceva mai târziu, a tuturor unităților administrative, s-ar fi cuvenit să rezulte cea dintâi selecție de ținte importante.

Alt compartiment privește liniile de fortificații din Transilvania de est. Pentru istoriografia românească sunt noi opiniile, rămase neasimilate, ale lui Dénes József și cele ale lui Sófalvi András. Cel din urmă, potrivit informațiilor deținute de către autori, ar fi aflat, din analize dendrocronologice, că în Secuime există fortificații ridicate în secolele VII-IX. Ne mărginim să repetăm doar știrea, fără a o comenta înaintea demonstrației. Este doar clar că pentru acel interval nu deținem grafice dendrocrologice, iar datări pe trei secole nu pot fi luate în serios decât pentru o serie destul de mare de monumente, luate împreună.

Linia sudică de cetăți clasice este rememorată fără niciun fel de lucruri noi. Oricum deja se poate observa că Petre Munteanu-Beșliu nu a fost folosit. Mai departe, urmează cetățile teutone din Bârsa, unde de asemenea nu avem opinii demne de notat. Mai departe este stabilit grupul de cetăți de la Dunăre, amenajat de către Sigismund de Luxemburg. Apoi, cetățile (palăncile) turcești, bisericile fortificate, fortificațiile de orașe, „cetăți de peșter㔠(după traducerea termenului maghiar), castele, cetăți bastionare, fortificații din epoca modernă. Întregul ansamblu, nu foarte amplu, este tradus în limba engleză, pentru a putea fi citit de cei care nu au cunoștințe de limba maghiară.

După cele câteva pagini introductive se atacă obiectivele. Prezentarea lor este sprijinită de variantele de identificare în limba română și germană, date topografice absolute (prin GPS), una-două hărți (baza este harta militară din preajma primului război mondial), un plan, dar rar și mai multe, maximum patru imagini, o bibliografie abreviată.

Regăsirea unor monumente este pusă în dificultate de ideea de a grupa separat câteva categorii de fortificații. Se începe cu cetățile, castelele, fortificațiile de orașe, peșterile, valurile. Urmează apoi bisericile fortificate. Clasificarea nu avea rost în această formă. De ce doar bisericile fortificate au fost așezate separat? Apoi, probabil ca urmare a unor informații obținute pe parcurs, autorii au reluat de două ori orânduiala alfabetică la capătul cetăților și al bisericilor. Dintre acestea din urmă, sunt destule care nu au localizarea absolută (prin GPS) realizată.

Din categoriile tratate, cea mai problematică mi se pare a fi cea a „peșterilor fortificate”. Conceptul este tradițional, fiind introdus în cursul secolului al XIX-lea. Dar, foarte sincer, nu cred că blocarea cu un zid a unei guri de peșteră poate fi automat echivalată cu o lucrare militară. Este motivul pentru care aș renunța la categorie și aș opta mai mult pentru o discuție pe fiecare obiectiv în parte, pentru a trage concluzia că este, într-adevăr, vorba despre o fortificație.

Ceea ce am remarcat de la început, continui să întăresc în acest aliniat. S-a săvârșit prin acest volum cea mai amplă investigare de teren, din afara profesioniștilor cartografi aparținători armatei, pe care teritoriul a cunoscut-o în istoria sa. Succesul este remarcabil. El merită aplaudat cu atât mai mult, cu cât unele dintre obiectivele noastre au ajuns pentru prima dată pe o hartă ori s-au chiar înzestrat cu schițe de planuri (Batoș, Căpâlnaș, Daia, Giera, Glogoveț, Gogan-Varolea, Maieru – dacă nu cumva este totuși Anieș, Mălâncrav, Ocna Sibiului, Săsarm, majoritatea fortificațiilor de graniță ridicate de Habsburgi în secolul al XVIII-lea).

La capătul paginației ne găsim în fața unor liste bibliografice și de izvoare, a unor indici de nume (maghiare, românești și germane, dar și o listă unificată de obiective, pentru limba maghiară). O hartă anexă, de dimensiuni medii, de foarte bună calitate, împlinește și rostul unui adevărat ghid rutier.

De la acest moment încep însă notele critice. Se dovedește, cel mai des, că textele istorice care privesc fortificațiile, sunt nu doar foarte schematice, dar chiar nemulțumitoare prin mesaj ori erori (să exemplific doar în dreptul Râșnovului, unde doi principi Gabriel – Báthori și Bethlen își dispută un asediu din anul 1612).

Din păcate, chiar semnalate, nu avem nici cel mai mic semnal nou care să întărească prezentarea în volum a fortificațiilor de la Adoni, Apoș, Beliu, Birtin, Blăjel, Coldău, Pâncota (alt amplasament decât cel cunoscut în literatură), Feldioara-Cluj, Frata, Măeriște, Mehadia (castrul roman?), Moeciu de Jos, Ojdula, Periam, Peștera-Hațeg, Răcătău, Roadeș (pădure), Sânnicolau Român, Vechea, între cele construite ori doar folosite în timpuri medievale. Trebuie să remarc că persistența lor în volum se datorează și colportării necritice operate de către autori români (mai ales Ioan Marian Țiplic). Fortificațiile de la Bâtca Doamnei și Slon nu aparțin teritoriului care a fost ales, așa încât includerea lor rămâne nemotivată. Dacă cineva ar putea judeca apartenența primei la statalitatea maghiară, cea de-a doua iese și din intervalul cronologic stabilit inițial.

Cu regret am constatat că deși îmi este citată monografia despre cetatea de la Subcetate-Hațeg, se folosește în continuare planul impresionist încropit de către Gheorghe Anghel. Deși am furnizat un plan și o cercetare nouă pentru Florești, nici aceea nu este utilizată, deși este citată. Trag concluzia că în ambele cazuri s-a procedat la simpla însăilare de titluri bibliografice, procedură care trebuie eradicată din orice antrepriză serioasă. La fel de rezistent se dovedește a fi și planul incorect pus în circulație pentru Dealul Sânpetru de la Hunedoara. Tot un plan depășit este și cel de la Colțești (Gheorghe Anghel, cu varianta mai bună de la Radu Lupescu). Etapele cetății Șoimoș (Lipova), nu sunt corect colorate. În Lipovița există un turn care a fost amplasat eronat în Lipova. Planul de la Hălchiu-Crizbav nu este al lui Florea Costea, ci al unui autor sas, din secolul al XVIII-lea. „Cetatea” de la Șoimi (p. 435) este de fapt amplasamentul unei biserici, probabil chiar al unei mănăstiri. Planul cetății de la Breaza a fost scurtat, neînțelegându-se că el nu a încăput pe toată lungimea unei pagini, într-un singur desen. La Sânnicolau de Beiuș nu s-a făcut vreo dovadă de existență a unei fortificații. Ni se oferă și „plăcuta” surpriză a unor cercetări arheologice făcute la Sâniob, de către niște neprofesioniști, se pare alți arheologi preistoriceni cu „bune intenții”, din județul Bihor, care au săpat pe lângă ziduri (p. 348-349). Cetatea din pădurea Gârbovei este în județul Sibiu, nu în Alba.

În dreptul bisericilor fortificate, se cade nu numai în capcana care, prin pana unor arhitecți neîndemânatici ori dezinformați, fiecare gard de cimitir, clădit din piatră și cărămidă, a ajuns fortificație. Aș cita aici cazul bisericii din Laslea, cu gard probabil contemporan cu biserica de secol XIX, pe care o înconjoară cu mare grijă, deși ea are cu totul alt plan decât biserica medievală. Sigur fără fortificație a fost și biserica romanică din Gârbova-Alba. Doar azi, cimitirul este înconjurat de un zid care pentru orice obișnuit cu un cimitir banal, l-ar putea socoti drept cetate adevărată. La Porumbenii Mari, s-a făcut oprire doar pentru supoziția, niciodată de dovedit prin vreo relicvă arhitectonică, că incinta cu contraforturi ar fi avut și ferestre de tragere. La fel de improbabilă sunt și fortificațiile de la Bărăbanț, Benic, Bistrița (evanghelică), Brașov (Neagră și Sf. Martin), Câmpia Turzii, Cernatu de Sus, Cluj-Napoca (în jurul bisericii Sf. Mihail), Copșa Mică, Cund, Dalnic, Dej, Izvorul Crișului, Plăiești, Tomești, Trei Sate, Vințu de Jos, Vurpăr-Alba etc. Nu știm de ce ruina de la Rodna ar aparține acestei arhitecturi. Surprinzător, Orăștie a intrat tot aici, cu toate că este clar cetatea orașului, în mod analog aceleia de la Aiud, care nu a fost la fel clasificată. Până și Sibiul a fost apreciat ca posedând o fortificație în jurul bisericii parohiale, cu toate că nu există niciun fel de rațiune pentru o astfel de judecată. Se introduce Vingardul între ele doar pentru că un autor de secol XIX bănuise că în jurul bisericii fusese o incintă. Întâmplător însă biserica era nobiliară, iar fortificația (dispărută) era în jurul curții nobiliare, în forma unui castel. Asemănător este și cazul bisericii din Rapoltu Mare. Este pentru prima dată când cineva socotește că la Sântămărie Orlea ar fi existat o fortificație în jurul bisericii. Este dovedit arheologic că la Sântimbru, nu a fost niciodată altceva decât un zid de cimitir, care mai sprijinea și terasa de amplasare.

Nu știu ce încredere pot să am în planurile oferite de către un artist (König Frigyes) ori chiar de către cei doi autori. Ele par a fi, mai curând orientative și frumoase cromatic, dar de revizuit la o măsurare detaliată (Baia Mare – Valea Borcutului, Chelmac, Marca, Seini). Este clar că fantezia a fost implicată (vezi de pildă desenele de la Bicălatu, Bulci – de fapt mănăstire, totalmente nesigur, Crizbav, Gladna Român㠖 sigur eronat, Ideciu de Mureș, Jibert, Metiș, Ocna Dejului, Podul Dâmboviței, Salonta, Sălașu de Sus – sigur eronat, Șeica Mare, Șoarș, Tabla Buții, Tauți – sigur eronat, Târnava, Turnu Ruieni, Unguraș – nesigur, Vințu de Jos – amplasarea mănăstirii în curtea castelului Bethlen este greșit proporționată). Ar fi păcat dacă aceste imagini ar prinde la cititori și s-ar substitui adevărurilor rămase ascunse.

La volumul de monumente și de paginație, erorile par a se pierde ori cel puțin a se justifica proporțional. Din păcate, nu se poate trece ușor peste ele, pentru că fiecare titlu în sine este, de fiecare dată, parcurs individual și nu în context general.

Mai fac notația că s-a lăsat o oglindă de pagină foarte generoasă, care a lărgit artificial forma lucrării. Spațiile albe nu s-au umplut niciodată prin ilustrații cuprinzătoare. Din acest motiv se mai poate comenta că în locul lor ar fi intrat multe alte ilustrații, dintre cele pe care autorii le dețin cu siguranță.

Deși avem un pas uriaș înainte pentru cunoașterea patrimoniului de fortificații, volumul nu este, nici pe departe, o încheiere de repertoriere ori de îndrumare istorică suficientă. Important este faptul că s-a construit un reper de la care ar trebui continuat și, în niciun caz, mai rău.

 

Adrian Andrei Rusu       

Back