Recenzii


 

 

Liviu Stoica, Gheorghe Stoica, Gabriela Popa, Castele și cetăți din Transilvania: județul Brașov. București, 2011, 76 p., Adrian Andrei Rusu

 

 

Hermann Fabini, Universul cetăților bisericești din Transilvania. Traducere din limba germană. Sibiu, Edit. Monumenta, 2009, 279 p. + 2 anexe, Adrian Andrei Rusu

 

 

 

Emil Hurezeanu: opinii șchioape despre cetăți

„Castelologul” Emil Hurezeanu (anterecenzie)

 

 

Karczag Ákos, Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkosfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010, 758 p. + 1 h.,Adrian Andrei Rusu

 

 

Dumitru Țeicu, Cetăți medievale din Banat. Medieval fortifications in Banat. Timișoara, Edit. Muzeul Banatului Montan, 2009, 158 p., Adrian Andrei Rusu

 

 

Vitalie Josanu, Reflecții istorice privitoare la Cetatea Neamțului. Pagini de istorie medievală. Piatra Neamț, Edit. Crigarux, 2009, 180 p., Mirela Strătulescu, Albert Mártonfav

 

Philip Steele, Cea mai bună carte despre castele. București, Edit. Arthur, 2008, 64 p., Adrian Andrei Rusu

Ioan Marian Țiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (secolele X-XIV), Editura Militară, București, 2006, 331. p.

Erdély védelmi szervezete a X-XIV. században, Megjelent: Castrum 2008. 2. 152-175, Sófalvi András

 

 

Adrian Andrei RUSU, Castelarea Carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005, 653 p. + CD, Dan Floareș

 

 

Ioan Marian Țiplic, Fortificații medievale timpurii din Transilvania (sec. X-XII). Iași, Edit. Institutului European, 2007, 168 p. + il, Adrian Andrei Rusu

 

 

Home