Despre fortificațiile dealului Bobâlnei

 


     

La finele lunii iunie 1437, răsculații, mici nobili și țărani, maghiari și români, influențați de idei husite, au purtat o bătălie cu trupele voievodului Transilvaniei, Ladislau Lépes. Evenimentul a fost într-atât de răsunător, încât toate derulările evenimențiale de dinainte și de după iunie 1437, s-au lăsat marcate în istoria Transilvaniei, drept „răscoala de la Bobâlna”.

Nu are importanță, acum și aici, cine ar fi câștigat cu-adevărat bătălia, dacă a fost ori nu decisivă. Aici dorim să zăbovim doar asupra locului său.

Informațiile contemporane relatează destul de vag despre detaliile concrete ale luptei astfel încât, Ștefan Pascu a fost în măsură să fantazeze liber, cu groase accente pe „lupta de clasă”: „Țăranii se adunaseră la Bobâlna pentru a se pregăti de luptă cu împilatorii lor. Ei își întăriră tabăra după sistemul taboriților cehi. Mai multe rânduri de care și căruțe au fost legate între ele cu lanțuri, iar spațiul dintre ele umplut cu scânduri sau copaci. Acestea erau în așa fel rânduite, încât să fie o bună pavăză pentru cei dinăuntru și o piedică de netrecut pentru cei dinafară, metereze din dosul cărora cei ce le ridicaseră puteau ataca cu succes, după cum îi puteau și apăra în fața vrăjmașului atacator care lupta călare.”

„Dealul Bobâlna, denumit „munte” … domină împrejurimile până la mari depărtări. De aici puteau fi supravegheate orizonturi vaste: până la Munții Apuseni înspre apus, până la Munții Lăpușului, Țibleșului și Rodnei înspre nord, până la Carpații Moldovei înspre răsărit. Același rost, de a împiedica pe vrăjmași să se apropie de tabăra unde erau concentrate puterea, conducerea și proviziilor răsculaților, îl îndeplinea și șanțul ce înconjura ca un brâu de jur împrejur tabăra. Șanțul, ale cărui urme se mai vedeau încă pe la mijlocul veacului trecut (nota Șt. P.: L. Kövári, Erdélyi történelme, II, p. 52), putea servi pentru a înfrunta atacul călăreților nobili, dând prilej răsculaților să se pregătească de luptă, de atac.”[1]

Dacă vom porni invers decât a făcut-o monograful marxist al răscoalei, va trebui să vedem cu alți ochi locul, marcat astăzi în două feluri: un monument ridicat în anul 1957, decorat de Kóos A. (fig. 1) și două, mult mai impresionante, agresive și disprețuitoare antene ridicate după 1990 (fig. 2). Se distinge imediat, din aceeași imagine aeriană realizată recent, că munca răsculaților a fost mai puțin impresionantă decât ar lăsa să se înțeleagă descrierea de mai sus. Mai precis, dealul avea deja o foarte bună apărare naturală, cu pante abrupte pe aproape toate laturile sale. Dar, deja în secolul al XIX-lea, se văzuse acolo un șanț. Abia acum, medieviștii trebuie să recupereze informația potrivit căreia, răsculații de la 1437, folosiseră o veche fortificație preistorică (după unele opinii, neolitică, purtătoare a culturii Starcevo-Criș, după altele din epoca Hallstatt). Aceasta însemna că nu ar fi trebuit decât să o reamenajeze.

Mai departe, tot topografia locului, indică faptul că dealul nu putea să conțină o adevărat㠄tabără de care” de tip husit, pur și simplu pentru că ar fi fost inutilă. Ștefan Pascu avea o imagine cu totul vagă despre o astfel de tabără, din moment ce o apreciase ca fiind compusă din care și „căruțe” amestecate. Cele din urmă nu ar fi făcut decât să asigure verigile slabe ale apărării și s-ar fi oferit ca ținte predilecte ale asediului.

Sper că această mică notă va servi unei imagini mai corecte despre istoria evenimentului, prelungind totodată suplimentar ideea apetenței medievalilor către valorificarea „patrimoniului” anterior epocii lor, din marele capitol al fortificațiilor.

 

Gelu Munteanu


 

[1] Șt. Pascu, Bobâlna. Ediția a II-a revăzută și completată. București, 1963, p. 89-90.

 

 

Back