„Fastidioase considerații” despre castre, cetăți și slujitorii lor

 


    

     În literatura istorică generalizantă și de uz mai larg și-a făcut simțită prezența un nou volum semnat de către Ioan Aurel Pop[1]. Este o altă luptă a domniei sale cu „intelectualii de elit㔠(ghilimele îi aparțin), care au făcut și dres „cu scopul bine definit de a frânge orice sentiment de mândrie națională și de încredere în destinul propriei comunități” (p. 159). Suntem de acord cu domnia sa până la punctul în care o construcție adevărată nu ar trebui să se bazeze pe un discurs tânguitor, cu liste de drepturi și bunuri pierdute, din care să nu rezulte concluzia care ne-ar modifica astăzi destinul, potrivit căreia rezistența reală minimală ori performantă nu a reușit decât să ne conserve în formule incomparabile oricărui popor vecin. A fi nu este îndeajuns, iar rezultatele evoluției finale trebuie explicate corect și dur, pentru a fi depășite. A scrie mereu cât de frumoși și de persecutați ne vor fi fost strămoșii, în contrast cu ceea ce suntem astăzi, pare a fi o foarte nereușită și nestimulativă reconstituire istorică.

     Pentru că dialogul direct nu funcționează, iar la lansarea clujeană a volumului, autorul a declarat public că nu l-ar mai scrie la fel, îndrăznesc să mă opresc asupra unor aserțiuni care îmi privesc propriul meu scris istoriografic citat acolo. La o eventuală reluare, parțială, prescurtată ori extinsă, voi fi fericit să constat că s-a luat act de cele ce voi scrie mai jos.

    Citările generale din acest volum îmi provoacă reacții contrarii. Există formulate judecăți scurte pentru „excelente” contribuții, care ar fi volumele semnate de Engel Pál (p. 26), Șerban Papacostea (p. 34), Ioan Drăgan (p. 93) și … Alexandru Simon (p. 197). Personal, mi se pare că aș simți același parfum de la lăcrimioare și usturoi de pădure. Dar, nu este problema mea. Am citat seria pentru a atrage atenția că seria valorică este deformată. Alte citări lipsesc însă inexplicabil, cu atât mai mult cu cât sunt strict la temă[2]. Să presupun că nu se cunoșteau deloc îmi este imposibil. În școala pe care eu am fost educat, adică aceeași a colegului meu, explicațiile de ignorare pot fi de tipul „contribuții minore, fără relevanță la discursul cel nou”, care ar fi trebuit măcar motivate pentru lipsa de atenție. Dacă ar fi fost vorba despre lucrărele apărute în urmă cu vreun veac, ar fi fost deplin de înțeles; când este vorba despre ceea ce se scrie lângă tine și la doar câțiva ani distanță, nu mai este același lucru. În varianta de ignorare sentimental-subiectivă, ea este deloc onorantă și nu se practică într-o istoriografie cu respect de sine.

     Pomenita „fastidiozitate” de la care a pornit reacția autorului s-a tipărit într-un volum care conține, printre altele și capitolul „Românii și cetățile” (p. 419-434), al unui volum dedicat începuturilor vieții cetăților medievale de pe teritoriul României de astăzi[3]. Acela, deși privea exact problemele secolelor XIII-XIV, nu a atras în nici un chip atenția prin aplecarea specială la problematică. În deplina sa libertate de expresie, autorul a ales ceea ce a dorit. Aceasta nu-l scuză însă de calificarea de uitare, neglijare ori selecție particulară aplicată bibliografiei cu care și-a clădit nou apărutul volum.

     Aici mă voi opri doar[4] la judecata care vine din titlul acestei note. Ea și-a făcut loc la p. 129, în cadrul unei note critice (nr. 297), mai amplă decât cele care se întâmpină, de obicei, în volum. Am s-o reproduc în întregime, pentru a nu lăsa loc la vreo ambiguitate de citare fragmentară.

    „S-a propus nu demult noțiunea de „iobagi de castre” în loc de „iobagi ai cetății”, pornind de la o serie de fastidioase considerații istorico-filologice, care nu reușesc să ne convingă (A. A. Rusu, Castelarea carpatică… etc., p. 67; P. Engel, Regatul Sfântului Ștefan, p. 96-99). De regulă, termenul latin castrum se traduce în românește prin „castru”, atunci când este vorba despre lumea antică (romană), și prin „cetate”, atunci când este vorba de lumea medievală. Faptul că românescul „cetate” provine din latinescul (de declinarea a treia, feminin, acuzativ, singular) „civitatem”, care avea alt înțeles decât a dobândit ulterior în română, nu reprezintă nici un impediment, întrucât foarte multe cuvinte moștenite din latină (și nu numai) și-au schimbat sensurile în română. Spre a marca diferențele, nu este nevoie de efortul inutil de a inventa cuvinte noi, ci sunt suficiente precizările, atunci când este nevoie, chiar cu riscul de a ne repeta”.

    Concluzia rezumat exprimată ar fi aceea că s-a făcut ceva inutil, inventat degeaba care provoacă, conform DEX, anostitate, neinteres, plictis, plictiseală. Este, pe de altă parte, o notă cu mare încărcătură didactică, care aparent nici nu are legătură directă cu firul roșu al cărții. A mai fost nevoie de o doctă dovadă de erudiție de strategie lingvistică.

    Ediția Engel Pál, fiind rezultatul conlucrării a doi editori, Adrian Andrei Rusu și Ioan Drăgan, nota despre care scriem aici îi așează pe amândoi în rândul „vinovaților” de a fi încercat „întinarea” limbajului istoric românesc.

    Ei bine, de dragul păzirii extinderii pretins neîngrădite a termenului lingvistic de „castru”, colegul nostru cade în eroarea de a trage cu buretele peste orice fel de explicație a conținutului istoric termenilor. În această situație, parcă am avea a ne confrunta cu un lingvist îngrijorat ca să nu reapară o deviere de tipul latinismului de la mijlocul secolului al XIX-lea.

   Dacă se acceptă cu relativă îngăduință a se spune la cetatea roman㠄castru”, tocmai pentru Evul Mediu nu se manifestă înclinarea de a se informa că, în vremurile precizate, se întâlnește cu realități de conținut diferit, delimitate de către secolul al XIII-lea. Probabil că ar fi fost mai normal să păstrăm haosul cu care Ștefan Pascu ne-a definit istoria cetăților timpurii și târzii, deopotrivă.

    Neatenția la lectura substanței „castrelor” și „cetăților” medievale l-a condus astfel pe colegul nostru la o cel puțin gratuită luare de poziție. Tot ceea ce urmează ca reacție, nu este acum produs, ci se regăsește în volumul nostru care are, printre altele, un păcat capital: este prea mare și este greu de citit altfel decât pe bucățele.

    Să intrăm și noi în didactică istorică, ca să ne motivăm soluția filologică. Pentru că, – deosebire capitală, noi susținem că nu datorăm lingviștilor o subordonare oarbă, care ne-ar conduce la definirea cu un singur nume, a întregii game a trandafirilor. Ceea ce funcționează până către finele veacului XIII, dar cu prelungiri și în secolul următor, este un sistem patrimonial regal care conține mari edificii, din pământ și lemn, de obicei centre de comitate, raportate la categorii umane doar atunci întâlnite, care sunt „castrensi” (să le spunem, după traducerea dicționarului latin clasic, „locuitori ai orașelor”?) și diferite grupuscule de iobagi: ai Sfântului Rege, regali, noi și „ai … cetății sau castrului”. În termeni sociali, cei din urmă sunt un fel de strămoși ai nobililor, care se pot defini și prin „elite condiționare”. Dacă îi acceptăm pe „castrensi” așa numiți, nu prin banalul și derutantul „oameni ai cetății”, ceilalți nu pot fi decât „iobagi cetățeni”, ca să nu fie „iobagi de castru”? Deci vremurile au „cetăți” de o formă particulară (propusă a se numi „castre”), cu niște slujbași ciudați, între care și iobagi. Renunțăm să diferențiem castrele medievale de cetăți medievale, pentru a conserva sărăcia terminologică; iar cu iobagii facem același lucru. Ce am reușit cu acest lucru, altceva decât o sărăcire obstinată de limbă și de vocabular istoric?

     Absolut surprinzător că trebuie să povestim aici despre diferența dintre „iobagi” și „iobagi” în funcție de timpi istorici. Dar, didactica este utilă oricând, pentru orice vârstă ori statut. Un „iobag” din vremea Arpadienilor, a cărui etimologie maghiară, este drept, nu românească, derivă din „mai bun” – marcând un poziționat social de favoare. Toți colaboratorii sus-puși ai regalității au fost „iobagi” între secolele XI-XII, mai puțin deja în secolul al XIII-lea. Din secolul al XIV-lea numele de „iobag” se transferă la țărani, echivalându-se cu „șerbul”, „țăranul aservit”. Acesta din urmă nu mai are nici un fel de raportare la o cetate, ci numai la stăpânul ei. Era iobag pur și simplu, iar vecinătatea cetății nu-i făcea decât să-i particularizere minimal prestațiile și dările. El a fost iobag indiferent dacă cetatea (nu castrul, dispărut între timp!) exista ori ba. Acest ultim iobag nu are nevoie de alt determinativ, pentru că este „iobagul clasic”, „iobagul prin excelență”, la care toată lumea se gândește din prima clipă.

     Refuzând termenul de „iobag de castru”, preopinentul nostru nu face decât să dorească a-i pune pe toți „iobagii” într-o singură oală istorică ori, de-i urmărim mai subtil explicația, a explica de fiecare dată când „iobagul” nu era de fapt „iobag”. O asemenea propunere sugerează clar că înainte de prestația a alți doi medieviști grăbiți să se facă remarcați prin note aparte, era de fapt clar, mai bine și făr㠄plictiseal㔠suplimentară.

    Dacă cineva va înțelege ceva din logica acestei ordini neordonate, ancorată în „sfânta tradiție” istoriografică, fără ajutorul unei terminologii precise, atunci se cheamă c㠄anostitatea” condamnată de controversă nu era de partea dreptății.

     Pe un teren foarte special, nu-i poți spune monumentului de la Medieșul Aurit „cetate” (p. 159 – ilustrație), câtă vreme el este, foarte sigur, un „castel”, iar apoi să încerci, ca principiu general, a demonstra că nu ar fi existat castele decât pe Loira. Este o sferă de competență pe care de obicei o respectăm între profesioniști ai Evului Mediu.

     Punctele noastre de vedere rămân ferm în picioare, cu atât mai mult cu cât sunt însoțite de o demonstrație și deja un consens obținut cu alți istorici români. Sunt o alternativă pe care Ioan Aurel Pop nu trebuie obligatoriu să o accepte, cu libertatea sa deplină; dar poate nici să o definească scurt și sentențios drept „fastidioasă”! Implicarea ei ne oferă dreptul de a folosi la rându-ne același termeni eleganți, dar care, la dicționar, exprimă prestații negative. Cât de justificate, se va aprecia din lecturi comparate.

     Este aici o diferență de optică interpretativă care ne desparte de mai tânărul nostru coleg. Studiile pe care le-am întreprins nu ne-au așezat în postura de inventator de terminologie, ci de căutător al unor numiri mai potrivite, alese, de cele mai multe ori, din experimentări istoriografice mai vechi. A-l readuce pe „Iancu” ori pe „Matei” de Hunedoara la numele cel mai curent și la unison cu istoricii europeni, nu este același lucru cu a pricepe ori a-i face și pe alții să înțeleagă că temenii noștri de uz curent reflectă o sărăcie direct proporțională cu nivelul dezvoltării istoriografiei. O discuție pe tema „iobagilor de castru” s-ar fi cuvenit purtată în istoriografia românească  între Timotei Cipariu și B. P. Hașdeu, la nivel de secol XIX, nu la început de mileniu XXI. Că ea este abia acum generată, este semnul sigur că nici acum istoricii Evului Mediu din România nu-și stăpânesc definițiile de realități cu care ar trebui să se ocupe. Nu este vorba despre vreun „război” cu miturile ori cu predecesori cu merite de statui, ci de o normalitate de cercetare care trebuie să construiască noul, fundamentatul și corectul.

    În urma acestei discuții se poate pricepe de ce, de pildă, ar fi nevoie și în România, de „castelologie” și „castelologi”. Dacă disciplina există și se practică, îi vom refuza numirea doar pentru că nu a fost pronunțată vreodată în scris de către Nicolae Iorga ori David Prodan?

 

Adrian Andrei Rusu      

 


 

[1] I. A. Pop, Din mâinile valahilor schismatici... Românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV). București, Edit. Litera, 2010, 381 p.

[2] Dintre cele care mă privesc, aș fi vrut doar să aflu de ce nu s-ar fi putut folosi vreodată vol. Ioan de Hunedoara și Românii din vremea lui. Cluj-Napoca, PUC, 1999, 367 p. Mai adaug apoi o altă scăpare, pe care nu o calific nicicum, a volumului colectiv Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români. Editor Adrian Andrei Rusu. Cluj-Napoca, 2006, 277 p.

[3] Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, 653 p. + CD ilustrație.

[4] Nu sunt singurele puncte de divergență pe care le-am constat în lectură. Și la altele dintre ele, decât cea aici tratată, autorul face direct referire la idei de-ale mele publicate. Mă voi strădui să-mi susțin punctele de vedere pe cât de bine voi reuși.

  

 

Back