Discurs inconsistent la adresa unor probleme de castelologie generală europeană și transilvană din secolul al XIII-lea

 


     

Anul 2011 a fost marcat de către Ioan Marian Țiplic de o nouă contribuție la „dureroasa” problematică a cetăților dintr-un areal geografic european supraaglomerat cu ele, ca realități istorice relicte, în care locșorul nostru ar trebui regăsit cu dinadinsul. Domnia sa este interferat în subiect de oarecare vreme, producând chiar volume anume[1]. Ar fi, dacă ne luăm după ele, chiar cel mai prolific autor pe un asemenea subiect, din România ultimilor ani. Mărturisesc că în afara notelor critice pe care i le-am dedicat în sinteza mea din anul 2005, ar fi trebuit să-i dedic și pagini de recenzie, speciale[2]. Probabil că am greșit din aceleași momente. Cum, la insistența editurii și la „cererea pieții”, tot mă pregătesc să reiau acel volum personal, nu pot să-l mai ocolesc de IMȚ, nici din lectură, nici din analiză. Cum oare ar fi posibil să fie altfel?

Tulburarea celor pe care îi voi îndruma pentru a verifica punctul de pornire al acestor alineate critice, din anul 2011, va fi generat de titlul derutant sub care el a fost așezat. El proclamă drept țintă de scriere „elite politico-militare din Transilvania” ale secolului al XIII-lea[3]. După cum se poate ușor controla din ceea ce urmează acolo, în substanța efectivă a articolului, despre ambele concepte (elite și secolul al XIII-lea) este vorba cel mai puțin în aceleași pagini. Nu se poate scrie nici că ar fi prea mult despre provincie, pentru că paginile de „istorie medie universal㔠ocupă un spațiu copios (circa zece, din 15). Mai puțin elegant, formula editorială se numește „măsluire”, dar în scriitura academică ea trebuie ambalată mult mai catifelat, în tot felul de perifraze, fără epitete directe. Dacă constați că, din capul locului, cineva dorește să te amăgească ori să te considere atât de puțin dotat încât să-i admiți textul fără măcar să clipești de emoțiile contradicțiilor lui, atunci s-ar chema că dorim să avem răceala intelectuală a unui computer. Imposibil de evitat analogia cu comerțul șmecheresc, în care ambalajul ascunde o cu totul altă marfă, de obicei depărtată și calitativ de plaja de așteptare. Dar, pentru că este doar Partea I a unei promisiuni mai ample, am speranța că lucrurile se vor corija major în Partea a II-a. Pentru un autor universitar nu s-ar potrivi a fi de glosat că în acest caz se cuvenea, măcar un subtitlu justificator pentru a spulbera intenționalitatea amăgitoare. Mi-am amintit deci de simbolism, metafore, fantezie și … literatură.

Voi spune din capul locului că noțiunea de „elit㔠îi este aproape complet străină autorului, iar când se referă ceva mai concret la ea, o strecoară cu stângăcie, în forma „nobililor” sau alăturată la tainica categorie a „privilegiaților” (p. 53). Dar de aici se tropăie într-o altă parcelă misterioasă, oricum la fel de neștiută. Cititorul avizat al Evului Mediu local, nu ditamai cadrul didactic universitar care pretinde că tocmai asta ar preda de la catedră, este avertizat aici la faptul că nobilimea regatului maghiar s-a născut trudnic la finele secolului al XIII-lea și la începutul secolului al XIV-lea, iar cea local transilvană, chiar cu o întârziere mai mare de câteva decenii. Deja se poate imagina că autorul nostru nu are nici cea mai mică idee la ce se referă, iar trimiterile sale către asemenea concepte sunt fără substanță. Ruperea totală față de realitatea spațiului care ar trebui să-i fie familiară până la saturație, se manifestă în continuare atunci când ne lovește cu „vasalitate” și puțin de „feudalism”, în spațiul Ungariei medievale.  

Amețitorul clasament al spațiilor medievale de cultură europene (p. 44), nu ar trebui citat nici în dreptul prestației unui performer istoric autodidact. A scrie despre moravi și nu despre cehi, a-i uita complet pe sârbi, a numi ceva „dalmați” misterioși, lângă cineva criptic de „mediteranean”, a combina cumanii cu tătarii, pe poloni cu rușii, cam așa arată viziunea personală și caricaturală a „zonelor de evoluție” a „elitelor politico-militare” în care se presupune că ar trebui să ne investigăm ori regăsi identitățile. Printre paginile mai afunde ale articolului, descoperim o altă mare lacună din cultura istorică a autorului, care ne tipărește opinia că Imperiul german ar fi înlocuit modele bizantine în secolul al XI-lea (p. 50). În realitate, conform literaturii istoriografiei maghiare clasice, lucrul s-a petrecut cu un secol mai târziu. Dar, presupunem că atunci când predă istoria medievală studenților, IMȚ ar fi mai atent să se corijeze singur.

Încurcarea obiectivelor este plusată prin amestecul suplimentar al curților și rezidențelor. IMȚ nici nu pare să bage de seamă că învârte la un loc forme arhitectonice, cu soluții de funcție; dar nici rețineri nu are depășindu-și secolul al XIII-lea din titlu și lăsând a se pricepe că ar fi vorba despre cam aceleași lucruri pe care le pretinde discutabile și mai târziu, în secolul al XV-lea. Cineva trebuie să-i reamintească însă apăsat că cetatea, castelul și curtea au fost, în majoritatea cazurilor, rezidențe. Curțile le poate căuta harnic și din nou, pentru a se convinge personal că un asemenea subiect ar fi aproape imposibil de tratat în secolul pe care și l-a ales măcar în titlu. Dar pentru a avea o altă discuție aplicată, se cerea citit un sector din Castelarea carpatică (III. Polifuncționalitatea fortificațiilor și cetăților)[4]. În baza acelei paginații, numai după lectură, vom putea continua, cu-adevărat, o dispută reală. Până atunci, regret să constat că am de-a face doar cu forme fără fond și o amalgamare inconsistentă de noțiuni.

 

Un „pic” mai puțin decât se știe…

Despre elite nu este normal să se ocupe arhitectul, mai puțin istoricul de artă (p. 43), dar mult istoricul medievist în general. Cine vorbește însă în scris despre o asemenea pretenție de studiu? Cineva care nu are idee ce ar putea să însemne cu adevărat conceptul „elite” pentru secolul al XIII-lea? Dar să lăsăm elitele să-și vadă de istoria lor neîmpărtășită, dacă nu chiar complet necunoscută. De fapt, să ne ocupăm numai despre cetăți, cum speră că ar face și autorul nostru, ascuns însă de un camuflaj amăgitor.

De aproape un veac se cunoaște faptul că istoria noastră nu are ce căuta în „modele franco-normande” pentru a se identifica pe sine. Apelând la o asemenea comparație suntem coborâți în preistoria studiilor critice românești. Chiar și IMȚ ne-o spune pe ocolite: „modelul … poate fi aplicat în anumite limite” (p. 45). Să tot fie documente, toponime,  - care se referă rarisim la „ceva” foarte greu de catalogat! - dar tocmai elitele constructoare îi lipsesc cu desăvârșire. Mai treaz, cineva ar putea interoga în felul următor: dacă nu poți denumi pe constructori (= elite), nu ai totuși o problemă cu datarea construcțiilor? Dacă relația este organică, numai când ai comanditari, poți să deții și construcții. IMȚ nu face nici un raport de o asemenea factură, ceea ce înseamnă că nu deține însăși miezul discuției. Adevărul ultim este de repetat consecvent: IMȚ nu știe cine construiește cetăți ori „motte” la noi! Iar dacă ar dori să ne răspundă cu „nobilii”, ar greși iar. Pentru că, nobilii nu au fost încă prezenți decât foarte rar în secolul al XIII-lea. Nici dacă și-ar fi amintit de conceptul „aristocraților” nu s-ar fi rezolvat problema, pentru că aceia nu erau constructori de minuscule motte. Cum se va vedea, ceea ce ar putea fi, eventual, recuperat drept valabil, ar fi ceva metodologie și chestiunea transferului ori nu, de la vest, în est, a cetății de tip motte.

IMȚ uită ori chiar nu știe că nu este singura formă timpurie de rezidență materială laică a Occidentului, care putea să se fi prelungit până la Carpați. Dar filtrările au fost atât de incisive, încât ar trebui să discutăm doar despre arhetipuri, cu evoluții diferite pe următoarele secole. Să-i reamintesc doar scurt că din villa rustica romană s-a născut castellum-ul, iar de aici putem să tot brodim degeaba pentru a înțelege ceva mai mult lucrurile de la noi, cu terminologie și metodologie de împrumut ori ba.

Din tot ceea ce am citit, am impresia că de se știe ce este o „motte”, este totuna de inutil. De ce ar merita ea o atenție atât de mare, câtă vreme, nimeni din România nu a reușit să afirme cu certitudine existența vreuneia? Poate doar că ar putea fi o formă de racordare la „europenism” de vârât la nasul vreunui buimac de evaluator într-ale prestațiilor academice. Constructorii occidentali aveau nevoie de micuțe dâlme artificiale pe care să-și pună turnurile-locuință. Dacă cineva din arealul geografic peri-transilvan, ar putea să nu găsească movile potrivite, de ridicat turnuri, atunci se cheamă cu-adevărat că era setat până la obsesie pe modelul francez, împingându-și țăranii la prestații „la modă”, perfecte inutile.

Toată tevatura metodologică franceză pentru identificarea motte-lor se bazează fundamental pe identificarea topografică, știut fiind că partea izvoarelor scrise este rezolvată acolo până dincolo de secolul XIII, când acelea au dispărut din uz. Cunoaște IMȚ cartografia istorică a provinciei, pentru a pretinde cercetări neîmplinite până acum pe această direcție? Aproape sigur, nu, altfel nu ar invoca-o ca sursă generoasă de regăsire a obiectivelor! Noi putem apela, cel mult mai hărțile militare generale desenate din secolul al XVIII-lea și la mici zone de moșii traficate cu hărți, cam tot de atunci.

După ce ne prezintă tulburarea sa dintre cetate și castel, logica îi cere lui IMȚ să continue, în același aliniat, deci în prelungirea primei probleme, cu identitatea dintre „ceva” (fortificat) și hotarul său administrativ (p. 53). Cu dorința de a fi inovator cu orice preț, la fiecare nou text publicat, IMȚ vrea să extindă termenul de „castrum” sau și pe cel de „castel” și la teritoriile din jurul lor (p. 55-56)[5]. Dacă a fost abordată  ori, poate, chiar rezolvată vreodată aceast㠄enigm㔠de istorie instituțională medievală, autorului pur și simplu nu-i pasă. Să nu fi citit din opresiva Castelare carpatică despre „domenii de cetăți” sau „castelanii” (p. 239, 317-326), dar măcar să fi avut minima curiozitate să citească cum au rezolvat francezii, germanii sau ungurii, falsa sa problemă.

Dacă pentru IMȚ un „castrum” (numai regal, bineînțeles – deci făr㠄elite” implicate) poate fi egal cu un întreg ținut, îi pot răspunde c㠄indagines” puteau fi și simple garduri, fără vreo relație cu granițele! Înțelepciunea identității dintre cetate și domeniul ei a fost redescoperită dintr-o notă deformat înțeleasă, din istoriografia franceză, și din lectura personală a descrierii hotarelor concesiunii teutone de la 1211. În acest fel IMȚ redescoperă o realitate fără de care nici o cetate nu a funcționat, și lovește zdravăn istoriografia românească cu ignoranța sa manifestă. Mai rară și magistrală recepție a istoriografiei din biblioteca sa personală nici că se poate dovedi. Probabil că tot așa cum tratează el însuși lucrările românești care îi stau nemijlocit la-ndemână, autorul se așteaptă să-i fie tratate și propriile pagini.

Nu îndrăznesc să-i mai orientez de aici lectura către alte surse sau interpretări istorice care pun relația cetate-domeniu în planul banalității și a cunoașterii elementare. O să-l invit doar să caute, tot singur, cuvântul „castelanie” și semnificația sa. A auzit vreodată despre terra castri? Sau despre pertinentis castri? Ori despre districtus castri? Poate cumva despre „ocoalele cetăților sau târgurilor”? În lumina lecturii și interpretărilor date textului din 2011, răspunsul este categoric, nu!

Se produce o altă revelație prin însăilarea „Modelul german de cercetare este mai dificil de aplicat asupra siturilor din Transilvania … este mult mai apropiat de traiectul pe care cercetările de până acum le-au avut în istoriografia românească, le fel de mult tributară unor tendințe și scopuri naționaliste” (p. 48). O asemenea judecată este demnă de transformat în „citat clasic”! Imediat se ajunge și la sași care au făcut și au dres, dar fără nici cea mai mică relaționare la metode anume, privitor la elite sau fortificații. 

 

Ce a făcut și n-a făcut persoana mea…

Volumul Castelarea carpatică nu și-a propus niciodată vreo topografie a vreunei „curți” cum se pretinde că ar fi făcut-o (p. 43).

Termenul de „încastelare” nu este comun tuturor lucrărilor mele citate la grămadă (p. 50). Autorul nu se poate desprinde din prima și cea mai veche lectură a sa, dacă ea ar fi fost, cu-adevărat, singura întreprinsă și fixată cumva, pentru a conștientiza că la termenul din ghilimele am renunțat, cu argumentarea de rigoare, în sinteza mea finală[6]. A avut o problemă vizuală în a descoperi că volumul de referință are un titlu general diferit, alături de o întreagă parte a II-a care poartă numele de „Castelarea Transilvaniei” (p. 76 și urm.), nu „Încastelarea Transilvaniei”[7]. Dar, așa pare a fi vina mea: dacă am scris în două feluri, ce vină au cititorii că nu apucă să citească lucrurile cele mai noi? Cititorii simpli, desigur, nu pretinșii specialiști ai domeniului! Surpriza mi-o produce însă tot IMȚ, care în baza unui alt text de-al său, din anul 2007, de astă dată, dă dovadă că nu știe ce scrie, de la o lucrare la alta pe măsură ce vremea se scurge. Un indiciu simplu de urmărit este chiar lista cu termenii latini care ar trimite către fortificații, pe care o modifică de fiecare dată când se atinge subiectul. Acolo, în 2007 adică, avem un alt discurs general, din nou diferit, despre terminologie, dar se comentase „castelarea”(!), nu „încastelarea”, și se venise, creativ, cu termeni noi, frisonanți, unici în enunț și folosire, de tipul „perioadă castrală”, „perioadă comitală”[8]. Bănuiesc că orice om normal, ar lua de bune, totdeauna ultimele texte pe subiect ale unuia și aceluiași autor. Altfel, pur și simplu, am putea socoti că în loc de istoriografie, ne apropiem de dadaism. O asemenea regulă simplă trebuie oare a fi (re)invocată la nivel universitar și academic? Se cere elaborat un dicționar special care să conțină variantele adoptate, de la an, la an, de către IMȚ?

Imediat trebuie să adaug că IMȚ a ținut odată în plus să-și pună amprenta personală peste domeniul pe care-l definește cu termenul meu depășit, susținând că el, fenomenul desemnat, ar fi avut loc pe parcursul a nu mai puțin de trei secole (p. 50). Păcat că nu citează ceva concret din „încastelare” la nivelul secolelor XI-XII. Iar dacă va descoperi ceva între timp, nu va avea nicidecum temeiuri să pretindă că ar fi un fenomen semnificativ; ca să nu mai discutăm, din nou, de absența „elitelor” constructoare, din acele veacuri. Sau poate că i-am da o sugestie dacă am imagina că iobagii de castre, ai regilor Arpadieni, începuseră să ridice în cont personal fortificații? Ori poate primipilii secuilor sau locatorii „germani” și sași de la mijloc de secol XII? Dar, discutăm iarăși în gol, cu un haos de concepte: în 2006, „încastelarea” lui IMȚ corespundea intervalului propus de către mine, sau cel puțin numai aceluia de după mijlocul secolului al XIII-lea[9].

Iată că autorul, deplin stăpân pe propria metodologie – așa cum vom observa și mai departe, ne țintuiește critic pentru că la discuția terminologiei castelologice m-am lăsat „subminat de două erori metodologice”. „Prima și cea mai importantă este legată de necompartimentarea cronologică a perioadei, operându-se cu trimiteri la documente pe o perioadă cuprinsă între secolul al XI-lea și al XIV-lea, știut fiind faptul că realitățile perioadei cuprinsă între 1000 și 1250 sunt diferite de cele intervenite după 1250” (p. 54). Să presupunem că așa ar fi. Ne întrebăm însă cum de numita cezură, cunoscută și pretinsă, nu apare nicăieri reflectată în analizele criticului nostru. Sau este vorba despre o șarjă critică gratuită? Este foarte clar că răspunsul ar fi afirmativ, pentru că ruptura de la mijlocul secolului al XIII-lea este mult prea puțin evidentă și prea subtilă, iar noțiunile latine care o reflectă ar avea puțină tărie, pentru ca IMȚ să convingă pe cineva că ar fi o chestiune de „metodologie” și nu, eventual, o alta, de raportare a realităților față de o terminologie mult mai conservatoare.

„A doua este legată de o superficială extragere din documente a termenilor, fără o analiză detaliată a contextului menționării lor și mai ales fără o atentă relaționare cu documente similare din spațiul germano-ungaro-polonez” (p. 54). Autorul, care în întreaga sa carieră istoriografică nu a folosit decât surse secundare (bibliografie), ne impută că nu i-am listat termenii latini ai actelor. Același critic nu are nici cel mai mic habar că sursele diplomatice despre care discută acolo și discutăm împreună, au indici, pe care trebuia doar să-i atingă/releve/utilizeze în documentația sa profundă și superior corectoare. Pentru a-l așeza în situația de a se controla singur, nu voi indica unde anume ar fi de aflat indicele de termeni pe care l-ar fi dorit scos la iveală doar din parte-ne. Va fi un test de cunoaștere al surselor cu care ar trebui să lucreze, la fel cum am procedat și eu, dar IMȚ nu a vrut să bage de seamă. Ar fi, în egală măsură o dovadă a competenței cu care, odată înzestrat, va putea rămâne doar cu acuze de neglijențe de redactare, nu și de lipsă gravă de documentare directă.

După o asemenea atingere de vină ar fi avut dreptul să se exprime că am „pescuit” prin/din documente. În lipsa ignoranței pe care și-o afișează atât de senin, ar fi căzut în surpriza de a contata c㠄noianul” de termeni care trebuiau clasați în funcție de anul 1250 se reduce la… mai puțin de zece termeni! Reproșul de compatibilitate cu alte izvoare din afara Ungariei medievale vine în egală măsură de la aceeași persoană care nici nu ar ști vreodată ce anume ar trebui să deschidă din bibliografie, pentru a ne corija pretinsa lipsă. Sau, presupunând că aș fi eu ignorant la capacitățile de informare diplomatică ale colegului nostru, mai arheolog decât mine însumi, atunci aș putea să-i răspund că din moment ce nu poate citi absolut nimic din literatura maghiară, nu citează nici o singură referință/lucrare/dicționar de terminologie castelologică europeană, este o gratuitate vinovată a-mi pune în cârcă o asemenea „eroare”.

O altă neîmplinire a mea: tendința de a introduce termeni de specialitate mai clari (p. 55). Iată de ce, cred eu, acum tardiv, „castelare”, „castelologie” sau „castelanie” se apreciază a nu fi demni pentru a limpezi cunoașterea. Dar nici nu sunt de respins; doar ignorați cu delicatețe. Obsedat de terminologie, în toate lucrările sale[10], nu se oprește, de fapt, la nici una proprie pe care s-o promoveze serios, ca fiind definitivă sau în care să creadă el însuși.

Mai am a constata un lucru care m-a uimit din cale-afară. Cum nu am putut evita referințele de mai sus, mă scuz pentru repetiție. Același IMȚ a mai produs panseuri legate de terminologie, într-o carte publicată în anul 2006[11]. De acolo nu pare să fi luat, în 2011, nimic, cum o dovedește și absența citărilor din aceeași personală contribuție. Nu mai sunt bune lucrurile acolo publicate? S-au revizuit ele radical? Dacă cineva poate înțelege mecanismele mentale care au guvernat creația istoriografică la care mă refer, aș dori să mă lumineze și pe mine.

Soluțiile de discutare ale terminologiei sunt și mai „interesante”. Pentru ilustrare propun curioșilor ori neîncrezătorilor să facă o comparație în dreptul elucidării termenului de arx[12]. Ca variantă de ultimă oră, IMȚ are pentru terminologie o rezolvare „nerezolvată”, prin care „ar fi constructiv s㠄naturalizăm” termeni care își găsesc temei juridico-administrativ în spațiul transilvan al secolelor XI-XIII”. Este definitiv și ne putem înclina în fața acestei soluții simple, pe care nu am observat-o la timpul potrivit! La rigoare, pentru neînțelegerile de sens ori exemple de transpus în cercetare, vă rugăm să vă adresați semnatarului IMȚ. Totul va depinde de momentul precis de inspirație în care se află.

Iar neîmplinirile terminologice românești par să se fi înțeles rezolvate dacă s-au copiat (fără consemnarea sursei!) un tabel și un grafic de tort feliat privitor la nume de fortificații din Ostrevent (Franța) – regiune cunoscută nu-i așa? prin bogatele sale raportări cu mediul nostru și, din acest motiv, instructivă de analogizat cu Transilvania.

 

Cu metodologia la plimbare

Elita este ce? Fortificație? (p. 44). Autorul nu se preocupă absolut deloc în a lămuri pe cineva, ce-l frământă ori ce înțelege personal sub aceste/asemenea termene. Alunecarea către concepte colaterale, care nu sunt în titlul său este una dintre „metodele” sale de bază.

Dacă, pentru istoria noastră, nu are nici o relevanță mediul (definit de „elita politico-militară”, „zonă”?) est-europeană și cea sud-dunăreană (p. 44), însemnează că am fost, fără să o știm, niște bieți orbeți care nu știu că suntem frați buni într-ale performanțelor (elitelor sau cu ce anume, la urma-urmei?) cu franco-normanzii, germanii și „mediteraneenii”! Desigur, pentru ultima categorie geografică, care nici nu va fi ilustrată vreodată (în Partea I!), nu vom primi chiar nimic pentru a fi la consens cu autorul. Aceasta pentru că știm că oricât ar/am căuta, motte-le nu vor putea fi descoperite pe acolo. Este aproape imposibil să definești suprafețele de analogizat, când nici măcar nu ști ce ai dori să compari. Aici se procedează și invers: realitatea occidentală este forțată către România.

În fuga prin subiectul „motte”, IMȚ nici nu bagă de seamă că l-am tratat și eu și, spre deosebire de el, am și citat antecedente de indicare a asemănărilor în România (Castelarea carpatică, p. 59). Deci, concomitent, autorul este în, și pe lângă subiect, în propria istoriografie pe care o deservește. Mai mult decât atât, în cele două volume cu care a înzestrat bibliografia castelologică românească, motte-le nu par să fi fost încă descoperite, chiar dacă a vrut cu dinadinsul să facă propria sa categorisire de fortificații, după criterii arhitectonice, părelnic socotite a fi „după materialele de construcție”[13]. În schimb, de știut tot pentru selecția cu care se operează în publicații, IMȚ a scris în alte pagini despre kemenate[14], care realitate fortificată a dispărut subit și fără explicații din paginile de ultimă oră. Pur și simplu, nu mai avem soluții de înțelegere: totul este fluid în scrisul lui IMȚ, până la a fi neserios în demonstrații și fără concluzii pe care să construim ceva mai departe.

Jocul cu figurile geometrice, de inspirație structuralistă, se bazează pe iluzia suplinirii datului istorico-topografic și al unei substanțe de tratare nedelimitată. Triunghiurile lui IMȚ, în afara caracterului lor pueril, sunt de o inutilitate monumentală. Unele sunt preluate mecanic, prin traducere și rămân cu enigme (p. 49, fig. 4). Frumoasa metodologie „axială”, va folosi, ca și bine-cunoscutul istoric Paul Niedermaier, parcelarea proprietăților de pe hărțile secolului al XIX-lea, pentru „abordarea cercetării fortificațiilor, reședințelor nobiliare și domeniilor aparținând acestora” (p. 58), din secolul al XIII-lea, evident. Relicvele arhitectonice ieșite din schema cea măiastră, vor intra într-o formulă ce va fi rezolvată, probabil, în partea a II-a a studiului, într-un desen/schemă mai cuprinzător. Nici o analogie nu va trebui implicată într-o asemenea schemă. Trinomul „loc – persoan㠖 lucru” (p. 46, repetat identic la p. 48, și fără ceva laturi, la p. 50, probabil pentru că numai prin repetiție, se poate fixa în inteligențele noastre modeste) este doar un aranjament isoscel, în care cel puțin un element ne lipsește cu desăvârșire, de fiecare dată. „Persoana” nu are nici o consistență, pentru că, o repetăm, IMȚ nu știe cine sunt elitele care produc cetăți în Transilvania. Dacă însă nu știm cine este „persoana”, cum am ști cine face „lucrul”? Ea, „persoana”, frații săi de sânge, iobagii regelui, robii cumani sau echipe de meșteri volanți? Important este să avem o schemă, ca să nu ne pierdem busola cercetării!

 

Ce citim și ce cităm

Dacă se consideră că racordarea istoriografiei românești la cea central european㠄este dificil de realizat” (p. 43), aceasta ar fi o scuză doar pentru folosirea celei franceze și vestice? Nici o clipă nu se lasă exprimat faptul că dificultatea exprimată nu este decât rezultatul direct al paravanului lingvistic pe care ni-l asumăm și cu pe care nu-l depășim singuri și nesiliți de nimeni. Dacă citim pe rupte engleză, ceva franceză, mai deloc germană, de ce am citi atunci maghiară sau bulgară? – ar fi mesajul. Ar fi un noroc de super-bingo, că asemenea texte de emanație locală nu ajung să concureze cu vreun text slovac ori sârbesc! Or, poate își imaginează cineva că noua „mottizare” românească, de la 2011, va cutremura castelologia franco-britanică, în temeiul lecturii automate al celor șase rânduri englezești (rezumat) puse în capul articolului cu care avem de-a face? Dar și aceasta poate fi o politică deliberată: este consult a nu fi citit de vreun străin, pentru că ar lua-o la goană!

Dacă din „mediul polonez sau ceho-slovac” s-a manifestat mai mult interes (la care anume parte din nebuloasa tematică prezentată?), de ce autorul nostru le-a ocolit atât de îndărătnic, încât să nu citeze absolut nimic de acolo? Din lectura rearanjată a textului, ar rezulta, de pildă, că motte există în Polonia. Cum au ajuns ele acolo? Sunt convins că întrebarea este cu totul nouă și nu a fost cauza vreunei piedici în finalizarea acestui „studiu” românesc. În felul acesta nu dispunem decât de o altă afirmație aruncată la-ntâmplare, care numai despre competențele de sinteză asupra subiectului nu convinge.

Castrum Bene este astăzi o serie de peste zece volume, care nu impune, nici pe departe, modele ungurești (cum o judecă aiurea autorul nostru - p. 43). Concluziile alambicate raportate la publicația vizată, par să fi fost, iar ancestrale. Adică dinaintea momentului, când în anul 2007, specialiști din 11 țări se adunau tocmai în orașul de lucru al autorului nostru (aprilie, Sibiu), printre altele și pentru a-l recicla în cunoașterea personală a numitei asociații, a seriei publicate ori a cercului de studioși mobilizați.

Selecția particulară ori stopată de paliere aleatoare de timp, se manifestă și în ceea ce privește portalurile tematice (p. 50-51). IMȚ nu a realizat că, de la ultimele sale plimbări pe net, www.cetăti.medievistica.ro acoperă întregul spațiu al României, atingând performanța de a informa despre aproape 450 de obiective, în timp de www.patzinakia.com, dacă nu a dispărut complet, a încetat de mult să ambiționeze la performanțe de castelologie.

Ca orice lucrare „respectabilă”, se așează la final o listă de cinci pagini de bibliografie. Este o altă manevră lipsită de onestitate. O parte din lucrări sunt preluate din notele noastre critice (cele privitoare la „incastellamento”, de pildă), alte privesc cu totul alte teme decât cele tratate (așezări, biserici, biserici-fortificate, orașe, arheologia peisajului și mediului, reconstituiri virtuale de biserici, topografie geo-referențială, tratate generale/universitare de arheologie medieval㠖 cam de toate, s-ar trage concluzia), altele au fost folosite o singură dată și au rămas „necurățate” de trimiterea la aceeași singulară folosire, cu câte o unică pagină lăsată în coadă (Urkundenbuch zur Geschichte des Deutchen), altele au fost însăilate fără a fi deschise (dicționare de latină medievală), o altă categorie nu privește sectorul cronologic ales (sec. X-XII, post sec. XIII). Concluzia este străveziu de limpede: s-au măturat ceva titluri, cu indecența credinței că lumea științifică va fi atât de elegantă încât să nu reacționeze, simțindu-se de-a dreptul siluită de nerușinarea non-metodei și o va accepta ca atare, pro forma. Asemenea manevre sunt identificabile ușor la nivel de lucrări studențești. Culmea este că lista bibliografică a volumelor lui IMȚ, din anii 2006-2007 este mai corectă și mai onorabilă în conținut decât cea ultimă.    

 

Cu limba-n gard

„Cercetarea a ceea ce numim, în termeni moderni, elita politico-militară și reședințele acesteia nu este o temă nouă, dar în același timp nici foarte bine cunoscută în istoriografia de limbă română, ea fiind abordată în principal din perspectiva istoricului de artă și arhitectului și mai ales pentru „castelele” renascentiste și baroce” (p. 43). Deci, mai rezumat: cercetarea = temă nouă și veche, predilectă pentru o categorie care se ocupă de castele tardive. Felicitări pentru o asemenea adâncă și rezistentă emanație valorizatoare! Este clar că suntem alături de „castelologie”, care este un „ce” străin și inutil.

Dacă cineva din România ar căuta temele „istoric de artă, arhitect – elita politico-militar㔠ar avea, desigur, numeroase surprize; începând de la lipsa totală de împerechere a binomului.

„Din punct de vedere metodologic cercetarea fortificațiilor de tip motte … este modelul cel mai complex…, bazat fiind pe o întreprindere comună (istorico-arheologică) supervizată de centrele de cercetare regională și ghidată de acumulările și definirile metodologice rezultate în urma unor congrese tematice” (p. 45). Este atât de limpede!

„Dezvoltarea relațiilor dintre posesiunile regale, nobiliare și privilegiale” (p. 53) ne lasă să înțelegem că primele două categorii nu sunt de privilegiați, iar ultima este una cu conținut independent, cunoscut doar de către IMȚ.

 

Trebuie să constat înspre final că IMȚ are texte repetitive, cu subiecte aproape similare, în care, preocupat a nu se plagia/pastișa pe sine, scrie cu totul altceva decât scrisese cu doar puțin mai devreme, la distanță de puțini ani. Desigur, probabil socotește că își păstrează astfel insolitul și interesul lecturii. Textul din 2011 este categoric un produs „uitat” și depășit de ceea ce publicase prin anii 2006-2007. Poate câteva pagini prăfuite scoase dintr-un cotlon. Ultimul text, la care am zăbovit aici, este un subprodus manifest, o încropeală de o inconsistență incomparabilă cu propria sa capacitate și propriile sale scrieri anterioare.

Dar, în concluzie, cum se numește oare „munca” pe care o prestează și ne-o pune la dispoziție cu atât de mare seninătate? Epitetele există și trebuie, din păcate, aplicate la produsele istoriografice, în așa manieră ca să servească drept eșantioane la ce anume colorează astăzi teritoriul nostru.

Aș fi crezut că orice titlu academic se conjugă cu o revistă universitară în forme care tind spre normative nu minim decente, ci de o calitate săltată din comunul vreunei publicații de muzeu uitat, de provincie. Subprodusul cu firmă este gestionat aici și „mai bine”, prin implicarea fără rețineri a unei a treia instituții, din Cluj-Napoca, aparținătoare Academiei Române[15]. Trebuia oare să am rețineri în fața acestui „front” instituțional sibiano-clujean, pentru a nu-i contesta soluțiile din promovare a profesiunii? Sunt convins că oricine lipsit de suficient prestigiu științific ar fi dat înapoi la o altă reacție decât cea de uimire și de aruncare simplă, la coș, a inutilității și rebutului.

În fața textului cu care am avut de-a face m-am întrebat însă cum anume poate fi prăbușit un CV, care ar fi limitele decenței științifice și ce anume poate să mai cenzureze rabaturile de la calitate și afișarea modelelor negative în propria mea țară. Produsul istoriografic emanat în numele unei/unor instituții veleitare nu este o adunare de fructe diverse, minunate și putrede, împreună, cu existență încheiată la fel ca viața acelorași fructe. Este, credeam eu, un act de responsabilitate personală și colectivă, în care nereușitele sunt măsurate inițial și treptat, în limitele unui colectiv care se solidarizează și își respectă regulile de valoare, abia mai apoi după intrarea în redacție, după simple și străvechi criterii de formă. Nimic nu este scuzabil prin formula „responsabilitatea textelor aparține în întregime autorilor”.

Când ai de-a face cu o temă de largă respirație, este aproape imposibil ca cineva de-alături, din colectivitatea pe care ar trebui să o onorezi și să-i procuri onoare suplimentară, să nu poată băga de seamă ce faci și ce nu faci pentru carieră. Indiferența mi se pare sinonimă cu acceptarea și solidaritatea de producție, un fel de „asta putem, asta vă dăm”, „lasă că merge oricum”, dar mai agravant, „asta suntem în stare să și folosim ca să vă educăm”, „dacă a semnat domnul .., nu se poate să nu-l publicăm”. Ajungem direct în fața iresponsabilității și a consecințelor sale pe termen scurt și lung.

Tratarea nu este un accident, ci deja evoluția constantă a unui întreg stil istoriografic, vecin cu pompierismul și carierismul științific. Nu vreau să refac aici anatomia termenilor duri, dar triști de adevărați. La rigoare, anatomia la care mă refer o pot reclădi și mai aplicat, pornind din teza mea de doctorat, socotită greșit „uitat㔠de vreme și bună de exploatat pentru cineva fără teme serioase de cercetare la-ndemână. Nu pot accepta nici necesitatea vitezei în a „contribui” la sumare, pentru rapoarte și punctaje anuale, pentru acreditări sau promovări necesare pentru scoaterea familiei din sărăcie sau pentru a deveni președinte ori rector. Se va termina odată cu cărțile de vizită pătate de puncte mai mari decât excrementele de muscă, nu? Or cei care le produc o fac conștienți că amână doar rușinarea implicabilă care le poate veni oricând din viitor?

Autorul va fi socotit un nou „persecutat”, dintr-un șir deja prea mare și, tocmai de aceea, aproape imposibil de admis a fi și pe drept, iar paginile sale vor urma liniștit procesul de îmbătrânire liniștită, fără citare, fără utilitate, nici măcar fără descalificare pentru tupeu. Doar că se va înregistra contabil și o reacție clară și demonstrată de „prețăluire”.

Ca și întreaga noastră viață publică, istoriografia nu a fost scutită de rabaturi grave, tolerate, alimentate și nesancționate, conduse până la punctul de fierbere a putredului. Nu voi putea să mă interferez în toate procesele mentale care mi se par a fi strâmbătăți, dar pot să pledez pentru cauterizări, cu rețete de aplicat. Îmi vine greu să fiu consecvent „blând” sau urban, cel mai puțin consolat, atât timp cât ceea ce mi se oferă este o sfidare a tot ceea ce înseamnă valoare sau bun simț.     

 

Adrian Andrei Rusu


 

[1] Le vom cita în continuare. O alta, privitoare la bisericile fortificate, va fi analizată cu alt prilej, cu toate că a fost de la început socotită literatură de popularizare.

[2] Aș fi totuși incorect dacă nu aș menționa c㠄spargerea limitelor de suportabilitate” s-a produs după un alt articol tipărit de IMȚ. A se vedea Adrian A. Rusu, Colțul care ascute colții. Notă critică cu privire la cetatea, curtea și unele biserici din comuna Râu de Mori, jud. Hunedoara) în http://www.medievistica.ro/texte/monumente/cercetarea/RusuNagler/Nagler.htm. Autorul fusese astfel avertizat că există o limită de toleranță la formulele sale de expresie istoriografică.  

[3] I. M. Țiplic, Elita politico-militară din Transilvania în secolul al XIII-lea. Partea I (Stadiul cercetării. Clarificări metodologice și terminologice), în Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 8, 2011, p. 43-63. Textul există postat pe internet, în versiune PDF.

[4] Adrian A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV). Cluj-Napoca, 2005, p. 239-400.

[5] O altă soluție de rezolvare a se vedea la I. M. Țiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu (Secolele X-XIV). București, 2006, p. 28.

[6] Pentru IMȚ și pentru cititorii acestor pagini: „De câteva ori am folosit termenul de „incastelare” (Nota: Adrian A. Rusu, Bibliografia fortificațiilor medievale și premoderne din Transilvania și Banat. Reșița, 1996, p. 4; Adrian A. Rusu, G. P. Hurezan, Cetăți medievale din județul Arad. Arad, 1999, p. 5. Termenul ca atare există în latina medievală a regatului, cu sensul pe care l-am folosit și noi. O mențiune timpurie (prima și ultima?) este din anul 1299. Zala vármegye története. Oklevéltár. I. Budapest, 1886, p. 115-116). Se dovedește însă, prin accesul direct la istoriografia care l-a inițiat și promovat, că el are o acoperire mult prea restrictivă, atât cronologică (secolele X-XII), cât și geografică (bazinul mediteranean vestic) și de conținut (fortificarea satelor) (Notă: P. Toubert, în Lexikon des Mittealalters. V, col. 398-399; Idem, în vol. „L’incastelamento”. Actes des rencontre de Gérone (26-27 novembre 1992) et de Rome (5-7 mai 1994). Rome, 1998, p. I-XVIII; Fr. Bougard, în Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge. Cambridge-Paris-Rome, 1997, p. 770-771; A. Debord, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale. Paris, 2000, p. 93-98). Lucrul nu face decât să amâne descoperirea unuia mai potrivit pentru a acoperi fenomenul de care ne ocupăm, respectiv intervalul în care teritoriul Transilvaniei, nu numai că produce, dar mai apoi chiar exportă și peste Carpați un val consistent de modele de fortificații cu care întregul Ev Mediu va rămâne mobilat” (Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV). Cluj-Napoca, 2005, p. 68). Constat cu plăcere că toate titlurile citate de către mine se regăsesc în bibliografia noului articol al lui IMȚ. Nu am însă nici o convingere că au fost, cu-adevărat, și citite.

[7] Trebuie să glosez și aici că termenul folosit fusese „incastelare” și nu „încastelare”. O altă micuță neglijență cu care se face polemică.

[8] I. M. Țiplic, Fortificațiile medievale timpurii din Transilvania (secolele al X-lea – al XII-lea). Iași, 2007, p. 108-114.

[9] Idem, Organizarea defensivă, p. 283.

[10] Spre exemplu: „Abordarea terminologiei referitoare la modalitățile de înțelegere conceptuală a graniței în Evul Mediu timpuriu este absolut necesară în contextul analizării procesului de constituire a unor strategii și sisteme defensive la nivelul regatului arpadian și în special angevin” (Idem, Organizarea defensivă, p. 280). Mai clar nu se poate!

[11] I. M. Țiplic, Organizarea defensivă, p. 29-42.

[12] De comparat Adrian A. Rusu, Castelarea carpatică, p. 62, cu notele 7 și 8, cu I. M. Țiplic, Organizarea defensivă, p. 31, cu notele 215 și 216, aflate la p. 42.  

[13] Ibidem, p. 284-285.

[14] Idem, Fortificații medievale, p. 106. Cel puțin două asocieri de monumente din România s-au făcut la acest termen. Dar și această idee este pastișată după autorul care semnează această notă!

[15] Iată cine a patronat antrepriza, plătită separat, dintr-o bursă anume, a autorului (p. 43, subsol, notă cu asterisc): „Academia Română, Centrul pentru Studii Transilvane, Cluj-Napoca; Facultatea de Istorie și Patrimoniu a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu”. Instituția cu numărul 3 este revista care a găzduit „efortul” despre elitele medievale.

Back