În căutarea „Cetății Noi” de la Uioara (oraș Ocna Mureș, jud. Alba)

 


 

             

 

      Punctul de pornire și derută pentru o asemenea localizare este oferit de „celebrele” (vezi postare mai veche de pe acest site[1]) indicatoare de monumente istorice ale județului Alba. Pe undeva, pe la mijlocul satului topit în orașul greu de remarcat, te izbești de o placă metalică movalie, care îți „povestește” o serie de lucruri uimitoare (fig. 1).

      Să urmăm firul conținutului ei. Zice cu înțelepciune prima frază, că exista, ca-n basmele cu Harap Alb, un vechi castel, care „în documentele anului 1290” este numit „Castelul Nou”! Domniile lor, autorii, probabil că nu au trecut de litera acelorași basme, pentru a afla că pe la 1290, nu existau în Transilvania sau regatul Ungariei, nici castele vechi, nici noi. Erau, pur și simplu, cetăți.

     Trecerea la fraza următoare este de o „subtilitate magistrală”, pentru că se emite deducția că, de fapt, „castelul vechi” era mai precis „fortificații anterioare”, coborâte la secolele X-XI. Castelul-fortificație ar fi deci un monument premaghiar, de felul care se întâlnesc cu zecile pe hartă, dovedind cât de bine erau românii plantați și fundați pe acest pământ strămoșesc, înainte ca orice fel de călăreț să le fi întinat bordeiele și tarlalele cuminte și sistematic îngrijite!

     La finele secolului al XIII-lea, o regalitate fără nume și identitate de pus pe panou a făcut acolo un punct de protejare a salinelor. Atestări între 1336 și 1392, acoperă, se pare această perioadă. „În secolul al XIV-lea” (probabil între 1392 și 1400, că atât a mai rămas din invocatul veac) a ajuns în „proprietatea” unor nobili foarte anonimi ori atât de neînsemnați că nici nu meritau a fi pomeniți. Păcat că nu au fost rude cu Ioan de Hunedoara, Vlad Țepeș ori Ștefan cel Mare: aceasta le-ar fi dat o șansă de figurare pe panou.

     Mai apoi, Mihai Viteazul care a stăpânit locul natural, fără să-l cucerească, moștenească sau să-l câștige la vreun turnir, l-a făcut cadou unui boier de-al lui. Probabil urmașii banului Mihalcea au transferat totul familiei Teleki, într-un gest de mare prietenie politică, care anticipa regimul contemporan. Iar unul dintre multiplii necunoscuți ai secolelor XVII-XVIII ori tocmai din secolul al XIX-lea, și-a bătut joc de întreaga moștenire a locului, plantând un nou castel neogotic. Era un fel de omagiu condamnabil făcut unei cetăți-castel care tot gotică o fi fost.

     Ultimele fraze atrag atenția asupra unui monument ce merită a fi văzut. Suntem de acord cu acest îndemn, doar în sens ironic. Cei care trimit către presupusul monument, nu pot trece peste accesul ce pare a străbate o ogradă de gospodar bezmetic (fig. 2) ori pregătit să-și toace averea și neputințele, înainte de a intra în Nirvana.

     Ajunși la castelul Teleki, te izbești de consecințele unei „privatizări” atât de nesimțite, încât îți taie orice respirație. Chiriașul-capitalist, care s-a evaporat și el, a mușcat cu plăcere de gregar în inscripția de fundare (fig. 3), probabil pentru ca fantomele conților Teleki să nu-i dea coșmaruri de român necivilizat. Iar „amintirea” creațiilor și-a veșnicit-o cu rebuturile producției industriale cu care vroia să șocheze Europa (fig. 4, fig. 5). Aceste fapte mărețe au fost frumos uitate și nu constituie nici un fel de dosar penal de agresiune ori distrugere de monument istoric. Dacă conjugăm realitatea cu „mielul la tabernacol” care asezonează ruina de biserică medievală aflată în vecinătate[2], putem să apreciem cu cine avem de-a face, ca responsabili reali ai gestionării monumentelor istorice locale.

     Ne mai imaginăm că cei care au căutat „castelul” strămoșesc din secolele X-XI s-au simțit atât de stânjeniți de ambianța zonei, încât nu au mai sărit gardurile pentru a urmări pe teren eventuale resturi ale fortificației timpurii, prin fosta grădină a castelului neogotic. Ca de obicei, distanța dintre clamarea patriotardă și stăruința de a o acoperi cu ceva, s-a consfințit și acolo, la Uioara.

     Dar… cineva se-ngrijește, cu reclamă de model, să ne facă să descoperim și să vedem turistic „castelul” stratificat istoric de la Uioara!

     Să ne întoarcem la datele istorice corecte.

     Prima sa referință documentară pare a fi tocmai din anul 1068, când cronica se pomenește o iscoadă cu numele Fanciska, provenită din Novo Castro[3]. Era războiul pe care regele maghiar Solomon îl purta cu pecenegii. Amintirea directă a fortificației este din anul 1177, sub numele de Vyuuar[4]. S-a presupus că ar fi fost vorba despre una dintre cele mai vechi construcții de apărare ale regatului maghiar, în Transilvania. Dacă atribuirea și datarea sunt corecte, atunci castrul de la Uioara trebuie să fi arătat aproximativ la fel cu cele de la Dăbâca, Cluj-Mănăștur ori Morești. Explicația numelui a fost extrasă în raport cu o ruină antică, care trebuie să fi fost originată în antica Salinae. Acolo trebuie să fi fost Vetus Castro ori Óvár (ca în cazul Napoca – Cluj). Interesul pentru un astfel de obiectiv este și pare ciudat de suspect. Explicația, simplă, este doar aceea că toponimicul, prezent în mai multe puncte de hartă a produs ezitare și incertitudini.

      Posesiuni nobiliare încep să apară în zonă de la finele secolului al XIII-lea. Ele au fost mereu împletite cu cele ale episcopilor transilvani.

     Toate referințele secolului al XIV-lea sunt eronat transferate de la cetatea Gogan-Varolea (jud. Mureș), care purta și ea numele de „Ujvár”. În același timp, nu dispunem de nici un fel de date care să ateste funcționarea unei alte cetăți timpurii, eventual din piatră, construite pe amplasamentul castrului arpadian. Și aici vom cita, ca să fim crezuți. Cine citește, de pildă, „catehismul” cetăților de piatră zonale, ale lui Gheorghe Anghel[5], nu v-a descoperi acolo nici un fel de capitolaș la vreo cetate medievală de piatră a Uioarei.

     Un nou monument s-a ridicat acolo tardiv, probabil doar după mijlocul secolului al XVI-lea. Către finele secolului al XVI-lea îl găsim în posesia Báthoreștilor (1576), apoi o vreme la credinciosul lor Ioan Gálffy de Cucerdea (1581-1593). Înainte de a ajunge la mâna voievodului muntean, castelul mai trece printr-o stăpânire nobiliară efemeră.

     Posesiunea princiară, este donată la 1620, prin grația lui Gabriel Bethlen, fiului fostului principe Moise Székely. În vremea domniei lui Mihail Apaffy, domeniul este preluat de către familia Mikes. De la ea, au cumpărat locul cei din familia Teleki, abia către mijlocul secolului al XIX-lea. Imediat a apărut noul castel despre care am referit mai sus (fig. 6)[6].

     Uioara ne indică încă un punct din harta României unde mergem degeaba, unde suntem dezinformați și unde gospodarii nu se trezesc în fiecare dimineață ori  se întorc în fiecare primăvară, odată cu păsările călătoare.

 

 

Gelu Munteanu, Adrian Andrei Rusu


 

[1] Vezi http://www.medievistica.ro/texte/monumente/starile/inscriptilealbei.htm.

[2] Vezi Ileana Burnichioiu, în http://www.medievistica.ro/texte/monumente/starile/miel%20la%20tabernacol_Burnichioiu.htm.

[3] Györffy Gy., Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. Budapest, 1987, p. 189.

[4] Ibidem.

[5] Fortificații medievale de piatră din secolele XIII-XVI. Cluj-Napoca, 1986.

[6] Vezi sinteza Karczag Ákos, Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkosfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010,  p. 239, cu trimiteri bibliografice mai vechi.

 

Back