Meșendorf - raport de constatare

 


 

             

       

Raport de constatare a execuției lucrărilor de reparații desfășurate la biserica fortificată Meșendorf din cadrul proiectului Tezaure fortificate redescoperite - Valorificarea fondului construit al bisericilor fortificate săsești din Transilvania și interconectarea obiectelor de patrimoniu individuale într-un ansamblu reprezentativ pentru turismul din Regiunea Centru

 

Meșendorf -  26 iulie 2011

 

Întocmit: arhitect Letiția Cosnean

 

Grupul de vizită:

Din partea constructorului

Olimpiu PRECUP – inginer constructor specialist pe monumente, reprezentantul firmei de construcții

Marius Dan PARASCHIV – diriginte de șantier

George BOCA - șef punct de lucru Meșendorf

Din partea beneficiarului

Karl HELWIG – reprezentantul beneficiarului - Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România

Din partea colectivului de proiectare

Letiția COSNEAN – arhitect, șef de proiect

Irina BĂLDESCU – arhitect specialist MCC, șef proiect la Bisericile Bunești, Archita, Mălâncrav

Piero BANTERLE – arhitect, colaborator la proiectele bisericilor fortificate Bunești, Archita, Mălâncrav

 

Constatări/Puncte de discuție:

1.          S-a precizat necesitatea prezenței de urgență a unui arheolog pentru supravegherea săpăturilor care se realizează în interiorul bisericii și în incintă pe parcursul lucrărilor de curățare a zidurilor de piatră și de sistematizare verticală.

2.          S-a recomandat contactarea biologului pentru o verificare suplimentară a dulapilor de sub pardoseala de lemn îndepărtată pentru deciderea porțiunilor de lemn afectate de atacul fungic Serpula Lacrymans  și care ar trebui îndepărtate (arse?).

3.          S-a verificat rostuirea executată pe porțiuni de zidărie de piatră (zidurile de incintă) și s-au convenit următoarele aspecte:

a.          Este necesară o rostuire mai atentă, care să nu depășească sau să înglobeze suprafața pietrelor; pentru porțiunile deja executate se va realiza curățarea pietrelor și evidențierea clară a muchilor prin metode care să nu deterioreze fața vizibilă a pietrei;

b.          Compoziția și constituția mortarului de rostuit este mult diferită față de original. La pipăire mortarul folosit avea o duritate mare iar culoarea deschisă contrasta cu zidul original. Pe unele porțiuni zidul istoric era zidit exclusiv cu pământ galben sau cu un procentaj dominant în compoziția mortarului. În lipsa unor studii de fundamentare de specialitate (analize de laborator) la etapa proiectului tehnic pentru stabilirea compoziției precise a mortarelor/tencuielilor, s-a propus testarea pe teren a unor eșantioane de mortar cu compoziție diferită (ex.: procent mai mare de pământ galben sau var, etc.) care să se apropie atât în duritate cât și în cromatică cu mortarul original.

c.           Necesitatea unor unelte adecvate lucrărilor de rostuire (ex. mistrie de rostuit) pentru împingerea în adâncime a mortarului.

d.          S-au stabilit suprafețele de rostuit care cumulează în antemăsurătoare 650mp dar nu erau explicitați în proiectul tehnic – zona de soclu, pe o înălțime de minim 50cm atât la interior cât și la exteriorul zidurilor de incintă.

e.          La curățarea zidurilor se va îndepărta partea vegetală (ierburi, mușchi, rădăcini) doar în cazurile în care aceasta acțiune nu implică dislocarea de porțiuni semnificative de zid (pietre).

4.          Pentru etapa de tencuire a bisericii, s-au convenit următoarele:

a.          Realizarea unor probe pe o suprafață de minim 1.00mp care să testeze compoziția potrivită a mortarului de tencuit. De asemenea s-a reamintit necesitatea urmăririi indicațiilor existente în caietul de sarcini (anexa 1 – mortare și tencuieli pe bază de var și nisip autor: arh. Gabriel Lambescu). Pentru zonele de soclu (<50cm) se va îmbunătăți mortarul cu praf de cărămidă pentru creșterea rezistenței la umiditate;

b.          Pentru suprafețele de tencuială istorică de pe exteriorul zidurilor bisericii (la o înălțime > 6m) dar și pentru zidul de incint㠖 zona în care se conservă urme de pictură (inscripție) se vor executa exclusiv intervenții de conservare fără alte completări.

c.           Se vor îndepărta urmele reparațiilor recente (ultimii 20 de ani) realizate odată cu înlocuirea tâmplăriilor de la ferestre și anume tencuirea și zugrăvirea suprafețelor laterale ale golurilor și chenarele din jur.

5.          Învelitoarea din țiglă de tip solzi.

S-a atras atenția din partea arhitecților asupra aspectului de clădire nouă pe care îl creează o învelitoare realizată exclusiv din țiglă nouă (exemplul biserica Saschiz, anexele de la Criș). S-a discutat pe marginea aspectului dorit de acoperiș cu patina originală și cu acest prilej am redefinit conceptul de intervenție minimală al proiectului, cu accent pus pe reparație dar și pe dorința unor intervenții minim invazive vizual asupra ansamblului. Se dorește din partea arhitecților găsirea unei modalități optime pentru realizarea unui acoperiș trainic dar care să păstreze patina monumentului istoric. Se preferă utilizarea țiglelor manuale cu neregularități și culori diferite care contribuie la farmecul monumentului.

 Astfel, se dorește mai degrabă o garanție a intervenției mai mică de 30 de ani, cât ar asigura realizarea unui acoperiș integral din țigle noi, de tip solzi, performante ca sistem de prindere și etanșeitate dar cu un aspect industrial și se preferă realizarea unei combinații între elementele vechi și noi cu necesitatea unei întrețineri constante minime în viitor, fapt regăsit de altfel în însăși tradiția de funcționare a acestor monumente.

Arhitectul a propus o combinare de tip mozaic a țiglelor recuperate din învelitoarea veche cu elementele noi.

Constructorul consideră că această metodă pune în pericol calitatea învelitorii care astfel alcătuită nu ar asigura o etanșeitate optimă pentru un acoperiș funcțional. Principalul impediment îl constituie diferențele de dimensiuni și formă între elementele vechi și noi care ar conduce la suprapunerea rosturilor.

S-a propus realizarea unei suprafețe de probă care să combine elemente reutilizate și elemente noi pentru a se testa incompatibilitatea.

În situația în care soluția întrețeserii este imposibilă, pentru considerente estetice s-a convenit pentru acoperirea cu țiglă veche, recuperată a zonelor de maximă vizibilitate - turnurile înalte (turnul bisericii, turnul de nord-vest), zona de intrare în incinta bisericii iar în rest să fie folosită alăturarea unei suprafețe de țiglă reutilizată dispuse în fâșii verticale pe marginile acoperișurilor cu suprafețe de țiglă nouă. Scopul acestei soluții este de a face o clară demarcație între elementele originale și intervențiile noi.

Țiglele se vor recupera maximal printr-o depozitare atentă și se va evita spargerea și risipirea elementelor în momentul desfacerii învelitorii vechi.

De asemenea, în privința achiziționării țiglelor de tip solzi s-au prezentat și  alte alternative locale de producători– Bățanii Mari (jud. Covasna), Sighișoara (Siceram), Viscri (jud. Brașov), Mălâncrav (jud. Sibiu).

Pentru realizarea ușilor de la turnuri arhitectul va propune detalii de execuție.

6.          S-a decis în prealabil eliminarea sistemului de evacuare a apelor pluviale (burlane, jgheaburi) la biserică datorită streșinii late care asigură eficient îndepărtarea apei de la baza zidurilor dar și datorită sistematizării verticale a terenului dimprejurul bisericii (trotuar pe strat de pietriș,  drenaj, rigolă) care va asigura preluarea apei în mod eficient. De asemenea, s-a precizat o măsură suplimentară de protejare a porțiunii din zidul de incintă care păstrează urme de inscripție pictată prin prelungirea învelitorii în consolă cu încă cca. 10-20cm.

7.          Se va întrerupe zidirea rostului dintre bastion și zidul de incintă.

8.          S-a inspectat planșeul de grinzi de lemn încastrate în zidărie deasupra navei bisericii după curățarea prealabilă. Datorită faptului că molozul era depozitat exact la punctul de încastrare a grinzilor în zidărie nu s-au putut face observații la zonele de contact unde se așteaptă apariția eventualelor degradări. Se va curăța integral planșeul și se vor inspecta cu atenție capetele grinzilor.

9.          S-a atras atenția din partea constructorului de lipsa unor planșe în documentația primită de la beneficiar (ex. Planșa A02: Plan situație – amenajări externe; Antemăsurători arhitectură,) dar și de lipsa unor poziții din deviz (ex. Strat de pietriș de sub pardoseala din biserică). Documentația va fi completată de către arhitect.

10.       Beneficiarul trebuie să ridice de la Inspectoratul de Stat în Construcții Brașov, Programul pentru controlul calității lucrărilor pe șantier.

 

 

SEMNĂTURI:

Constructor:             Precup Olimpiu

Dan Paraschiv Marius

Boca George

Beneficiar:               Karl Helwig

Proiectant:    Cosnean Letiția

 

 

 

DATA: 26 iulie 2011

 

 

 

Back